Gemeenteraad buigt zich vanavond over ernstige dossiers

Print
Gemeenteraad buigt zich vanavond over ernstige dossiers

Gemeenteraad buigt zich vanavond over ernstige dossiers Foto: Jozef Croughs

Sint-Truiden - De gemeenteraad in Sint-Truiden buigt zich vanavond over een 28 punten. Enkele van de uitschieters zijn de officiële opstelling van de akte in het kader van de realisatie en exploitatie van het zwembad en de sportsite Cicindriapark te Sint-Truiden waarbij een oppervlakte van 2ha 65a 68ca in opstal wordt gegeven aan de nv S&R Sint-Truiden.

Vanavond staat de Goedkeuring voor een Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst voor de aanstelling van een ombudsman op de agenda. Het lokaal bestuur Sint-Truiden wil zorgvuldig omgaan met meldingen en klachten en een grondige, klantvriendelijke en uniforme aanpak verzekeren. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van drie jaar. Een expert van de ombusddienst zal een inhoudelijke uiteenzetting geven.  

Het definitieve RUP Evenementendomein van Brustem staat ter goedkeuring op de agenda. De herbestemming van de voormalige militaire basis van Brustem heeft al voor een aantal controverse gezorgd. De eerste RUP's, opgemaakt door Sint-Truiden en de provincie hebben de ontwikkeling van de lokale en regionale bedrijvenzone al gefaciliteerd. Het laatste deel voorziet de invulling van de zone, zuidelijk aan de bestaande RUP's met mogelijkheden voor: occasionele evenementen, natuurontwikkeling van waardevolle graslanden en goed bruikbaar militair oefenterrein. De GECORO bundelde en coördineerde de bezwaren en adviezen die werden ingediend en uitgebracht, en bracht een niet eensluidend advies uit op. Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het advies van de GECORO. De voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van de bundeling en coördinatie van de bezwaarschriften werden doorgevoerd door de ontwerper in de aangepaste versie die nu voorligt. Natuurpunt heeft al aangegeven alle middelen aan te wenden om het onverantwoorde en onzinnige plan dat op tafel ligt aan te vechten omdat de natuur op de voormalige vliegbasis van Brustem te waardevol is om aan een festivalzone te verkwanselen.

De gemeenteraad buigt zich vanavond ook over de vrijstelling van gemeentelijke belasting voor kermisexploitanten en circussen die door de werken op de Groenmarkt met hun attracties naar het Europaplein moeten verhuizen. Zij krijgen dit jaar een vrijstelling tijdens de augustuskermis van gemeentelijk belasting betreffende de inname van het openbaar domein.

Verder zijn er twee bijgevoegde agendapunten:

De goedkeuring van algemenen vergadering van nv Greensky.

Informatie over de wateroverlast in Gelinden door raadslid Moers (sp.a)

Het krantenbericht van de eventuele of mogelijke komst van het ijssculpturenfestival in Sint-Truiden is niet aan de orde. Schepen Jos Pierard zegt dat er nog geen enkel contact geweest is, laat staan gesprekken gevoerd met de organisatie en catalogeert het bericht als een stemming makend verzinsel.

 

 

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio