Stephan Gilis legt eed af als korpschef politiezone Getevallei

Print
Stephan Gilis legt eed af als korpschef politiezone Getevallei

Stephan Gilis legt eed af als korpschef politiezone Getevallei Foto: Jozef Croughs

Landen / Zoutleeuw - Hoofdcommissaris Stephan Gilis heeft officieel de eed afgelegd als korpschef van de lokale politiezone Getevallei. Hij deed de dat in handen van de voorzitter-burgemeester Katrien Partyka en vond plaats tijdens het politiecollege in aanwezigheid van alle burgemeesters van de nieuwe politiezone.

De politiezones LAN en Tienen-Hoegaarden smolten op 1 januari 2019 vrijwillig samen tot de politiezone Getevallei. Als auteur van de haalbaarheidsstudie en door het politiecollege aangeduide korpschef-coördinator voor deze fusie trachtte hij samen met de medewerkers de politiezones LAN en Tienen-Hoegaarden te loodsen naar de nieuwe politiezone Getevallei. Op 1 januari 2019 werd Stephan Gilis reeds aangesteld als waarnemend korpschef van politiezone Getevallei in afwachting van zijn eedaflegging.

Korpschef Stephan Gilis staat bekend om een rechtlijnige koers te varen, zonder daarbij diplomatie en overleg overboord te gooien. “Ik ben me heel bewust van de cruciale rol van de politie in het behoud en de bescherming van een democratische rechtstaat. Het is mijn ambitie om een politiekorps actief te organiseren, aan te sturen en te leiden in functie van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers. Samen met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden en gedragen door de medewerkers en de bevolking wil ik streven om de politiezone Getevallei doorheen een steeds complexer wordende toekomst te loodsen. Naar mijn mening ben ik klaar om deze verantwoordelijkheden op te nemen. Van loods naar kapitein van het Getevallei-schip,” zegt Gilis.

Korpschef Gilis (42) is afkomstig uit Tienen en heeft er al een respectable lijst van dienst. Na zijn studies tot licentiaat in de Criminologische Wetenschappen startte hij met de officierenopleiding bij de toenmalige Rijkswacht. In de loop van zijn carrière heeft hij diverse functies binnen de geïntegreerde politie te mogen bekleden. Als pelotonscommandant bij de Directie Algemene Reserve van de federale politie werd hem de operationele leiding tijdens ordediensten toevertrouwd. Zijn tijd bij de centrale dienst mensenhandel van de federale gerechtelijke politie bracht hem dan weer een basiskennis van gerechtelijke operaties bij. Hij werd er geconfronteerd met strategisch en operationeel politiewerk op nationaal en internationaal niveau (Europese Unie, Interpol en Europol). Tussen september 2010 en april 2017 werkte hij als directeur operaties in de politiezone Tienen-Hoegaarden. Hier zette hij zijn eerste stappen in het lokale politielandschap en ontdekte hij de enorme veelzijdigheid van de lokale veiligheidsproblematiek. Als beleidsofficier van de politiezone werkte hij mee aan de redactie en opvolging van het zonaal veiligheidsplan. Hij fungeerde tevens als vooronderzoeker in tuchtdossiers en behandelde onder de verantwoordelijkheid van de korpschef de klachten van burgers of het Comité P.  In 2014 behaalde hij het directiebrevet vereist voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. In januari 2016 promoveerde hij effectief tot hoofdcommissaris ter valorisatie van dit directiebrevet. Op 8 mei 2017 legde hij de eed af als korpschef van de politiezone LAN (Landen-Linter-Zoutleeuw). Deze uitdaging opende voor hem een nieuwe en boeiende wereld binnen het politielandschap.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio