Herbestemming militaire site Rochendaal in stroomversnelling

Print

Herbestemming militaire site Rochendaal in stroomversnelling Foto: Jozef Croughs

Sint-Truiden - De komende weken krijgt het zeventien hectaren-grote gebied van Rochendaal een flinke opfrisbeurt. De onderhoudswerken worden uitgevoerd in het kader van de aankomende verkoop van het domein door Defensie aan het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden. De plannen voor de herbestemming van de site worden zo in één klap concreter. De onderhandelingen over de verkoop van de terreinen van Rochendaal zitten na meer dan negen jaar in een eindfase. Het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden plant het gebied over te nemen van Defensie, dat er sinds het einde van de jaren negentig zelf niet meer actief is.

Behoud waardevolle natuur

In die periode heeft de natuur er aardig huisgehouden en is de site overwoekerd geraakt met planten die er eigenlijk niet thuishoren. Die wildgroei wordt nu aangepakt.

“Dat is overeengekomen in de gesprekken tussen de huidige en toekomstige eigenaar over de nakende verkoop. De site krijgt dus eerst een opfrisbeurt. Deze werken gebeuren door een gespecialiseerde firma, die erop toeziet dat bomen en waardevolle natuurelementen in ere bewaard blijven”, zegt Erik Van Reckem, Chef van het Departement Domeinen binnen Defensie.

Hierna kan de aankoopprocedure in principe afgerond worden en kan het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden werk maken van de herstemming van de site. Hiervoor ligt er sinds enkele jaren een ontwerp van masterplan klaar.

Parkgebied openstellen

“Door de onderhoudswerken van vandaag, zal het parkgebied van zeven hectaren op korte termijn al opengesteld kunnen worden voor wandelaars en natuurliefhebbers. Het overige gebied kan een woon-gerelateerde invulling krijgen. De herbestemming van Rochendaal komt zo dus echt wel in een stroomversnelling”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren en eveneens voorzitter van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden. “Samen met collega schepen Jelle Engelbosch gaan we nu aan de slag om betaalbaar wonen te realiseren in vernieuwende projecten binnen ons Autonoom Gemeentebedrijf Agost


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio