In Europa is dit type van bloemrijke graslanden zeer zeldzaam geworden

Herstelproject heischraal en blauwgrasland in provinciedomein Nieuwenhoven

Print
Herstelproject heischraal en blauwgrasland in provinciedomein Nieuwenhoven

Herstelproject heischraal en blauwgrasland in provinciedomein Nieuwenhoven Foto: Jozef Croughs

Sint-Truiden - Diep verscholen in het hart van Nieuwenhoven ligt er een - voor het grote publiek niet toegankelijk - pareltje van een beschermd hellinggrasland op een mineraalrijke bronzone. Hier groeien bijzondere soorten met tot de verbeelding sprekende namen zoals zeegroene zegge, addertong, kale jonker en echt duizendguldenkruid.

Diep verscholen in het hart van Nieuwenhoven ligt er een - voor het grote publiek niet toegankelijk - pareltje van een beschermd hellinggrasland op een mineraalrijke bronzone. Hier groeien bijzondere soorten met tot de verbeelding sprekende namen zoals zeegroene zegge, addertong, kale jonker en echt duizendguldenkruid.

Dit is het enige grasland in het domein dat niet beheerd wordt door een bioboer maar dat nog zelf door ons ambachtelijk personeel onderhouden. Het grasland wordt gevoed met water uit de “Zwarte vijver”, die centraal in het domein gelegen is.   Deze vijver en het aanliggende grasland maakten in de 19de eeuw deel uit van een  Engels landschapspark dat de toenmalige kasteelheer liet aanleggen. Het grasland was in die dagen vele malen groter. Vanuit het kasteel had je een prachtig weids zicht tot aan de vijver. 

De vijver zelf en een ander grasland in het domein zal een onderhoudsbeurt krijgen om de voortschrijdende en op deze plaats niet gewenste bebossing tegen te gaan. Om deze werken te vergemakkelijken werd de vijver vorige week afgelaten. 

“Vanaf augustus, na het bouwverlof, en bij gunstige weersomstandigheden, worden de werken hiervoor aangevat. Het bestek kwam tot stand met medewerking van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), de werken werden gegund voor een bedrag van 68 000 incl. BTW. Hiervan betalen wij als provincie Limburg 13 600 euro of 20 procent, de overige 80 procent wordt gesubsidieerd via de investeringssubsidie natuur van het ANB”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio