© Jozef Croughs

© Jozef Croughs

thumbnail: null
thumbnail: null

Eikelmuizen gespot in Kerkom

Op Truilingenweg in Kerkom bij Sint-Truiden zijn de erg bedreigde eikelmuizen gespot. De diertjes zijn in hun voortbestaan bedreigd door het verdwijnen van hagen en houtkanten. Eikelmuizen hebben een erg verborgen levenswijze. Vorig jaar kwam ze terecht op de Rode lijst van bedreigde zoogdieren in Vlaanderen.

Jozef Croughs

De eikelmuis heeft een kaneelbruine vacht. De buikzijde, de wangen, kin en de pootjes zijn wit tot geelwit van kleur. De lange, slanke staart heeft aan het einde een ietwat afgeplatte pluim. Deze is van boven zwart van kleur en van onderen en aan de punt wit. Zoals alle andere slaapmuizen zijn eikelmuizen nachtdieren. In Zuid-Limburg zoeken eikelmuizen veelal verlaten, rustige mergelgroeven nabij bossen op om in te rusten. Vaak voelt het nestelende dier zich aangetrokken tot menselijke bouwsels, zoals schuurtjes, hooizolders, oude nestkastjes of autowrakken. Ze lijken daarbij niet kieskeurig. De enige voorwaarden lijkt voldoende nestmateriaal en ruimte te zijn.

Om een beter zicht te krijgen op het voorkomen en de voor- of achteruitgang van de soort werden destijds in een beperkt gebied nestkasten opgehangen waardoor de diertjes konden opgevolgd worden. “Borgloon verleende logistieke steun, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) herstelde een aantal haagkanten en met subsidie van de provincie Limburg werden in totaal 100 nieuwe nestkasten gemaakt door de school Technicum uit Sint-Truiden”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

JCr

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio