Mentor van PCFruit in Kerkom geeft fakkel door

Fruitsector bedankt Marc Vandeput voor inzet en bewezen diensten voor de fruitteelt

Print

Mentor van PCFruit in Kerkom geeft fakkel door Foto: Jozef Croughs

Sint-Truiden - Vrijdagavond heeft gedeputeerde Marc Vandeput officieel afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Proefcentrum voor Fruitteelt (PCF) in Kerkom-Sint-Truiden. Onder zijn voorzitterschap groeide PCfruit uit tot een gerenommeerd kenniscentrum met wereldwijde referenties voor de fruitteeltsector. Dankzij de inzet van Vandeput werden zowel de fusie als de nodige financiële middelen afgerond. In 2016 wordt Inge Moors, gedeputeerde voor Landbouw als nieuwe voorzitter geïnstalleerd.

Samen met de aanstelling van René Ginckels als nieuwe algemeen directeur van het Opzoekingsstation van Gorsem wordt ook Marc Vandeput in 2002 aangesteld als voorzitter van het nieuwe dagelijks bestuur van Het Koninklijk Opzoekingsstation van Gorsem. Deze herstructurering was bedoeld om het wetenschappelijk onderzoek en de proeftuinwerking te optimaliseren. “In een goede verstandhouding met de veilingen en de beroepsorganisaties dient de nieuwe directeur van het PCF de fruitsector en de telers te wapenen tegen eventuele bedreigingen en nieuwe kansen voor de sector te ontwikkelen,” liet Marc Vandeput als kersvers voorzitter toen optekenen. Meteen werd de start gegeven om een betere bestuurlijke en administratieve samenwerking tussen de tussen het Koninklijk Opzoekingsstation van Gorsem, de twee proeftuinen demonstratiebedrijven te Tongeren en de Nationale proeftuin voor grootfruit te Velm.

De eerste stap was een nieuw administratief gebouw op de Proefsite in Kerkom waar zowel de administratie als de labo’s en proeftuinen gecentraliseerd werden. 2004 was de start waarbij de volledige herstructurering werd ingezet met het samenbrengen van alle kennis naar één kenniscentrum PCfruit in Kerkom. De herstructurering optimaliseerde de werking van het PCF en de verschillende vzw’s naast de ontwikkeling van een nieuw gemeenschappelijk beleid inzake personeel en materieel. Sindsdien werken de afdelingen nauwer samen en de onderzoeksprogramma’s zijn beter op elkaar afgestemd. Vier jaar later was de komst van de Proeftuin aardbeien en klein houtigfruit uit Tongeren een feit. Op de bedrijfsterreinen van het Proefcentrum voor Fruitteelt (PCF) in Kerkom bij Sint-Truiden waren de werkzaamheden gestart voor de laatste centralisatie van het fruitteelt onderzoek.  De investeringen, 3,43 miljoen, waren nodig om de site van de Proeftuin aardbeien en houtig kleinfruit, naar Sint-Truiden over te brengen.

Met deze laatste fase werden de onderzoeken gecentraliseerd en kunnen de verschillende onderzoeksactiviteiten, waar vandaag ook de wijnbouwteelten zijn in opgenomen, een plaats hebben en nog beter op elkaar worden afgestemd waardoor een nog hoger rendement met de beschikbare onderzoeksmiddelen kan worden gerealiseerd.

Voor de verhuis naar Sint-Truiden werd ruim 9 hectare bijkomend terrein aangekocht. De percelen sluiten aan bij de bestaande locaties wat de totale oppervlakte aan proefpercelen gelegen aan de Fruitweg op 58 hectare brengt.

In 2012 werd Dany Bylemans aangesteld als de nieuw algemeen directeur van Proefcentrum voor Fruitteelt in Kerkom. Bylemans, geen onbekende voor het bedrijf, was voordien al 10 jaar in dienst  als entomoloog bij het vroegere Opzoekingsstation van Gorsem.

Jozef Croughs

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio