Leerkrachten en opvoeders krijgen diploma van gemachtigde opzichter

De opleiding “gemachtigde opzichter” omvatte een theoretisch en een praktisch luik. Dat laatste werd op de openbare weg gegeven. De machtiging is geldig op het grondgebied van de politiezone.

Jozef Croughs

De 45 gemachtigde opzichters worden voornamelijk ingezet aan de schoolomgevingen. Tijdens spitsmomenten, bij het begin en het einde van de school, kunnen de gemachtigde opzichters er op toezien dat de kinderen op een veilige manier kunnen oversteken. De gemachtigde opzichter kan het verkeer stilleggen om groepen kinderen, scholieren, bejaarden of personen met een handicap te laten oversteken. Ook kunnen zij deze groepen verbieden om over te steken zolang het verkeer niet tot stilstand is gekomen of zolang de verkeersomstandigheden niet optimaal en/of veilig zijn. Zelf het verkeer regelen behoort niet tot de taken.

Jozef Croughs

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio