Infomoment over RUP 'Hoevestraat-Kampelstraat'

Het stadsbestuur is nu bezig met het opmaken van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Hoevestraat-Kapelstraat’. Met dit plan wil het stadsbestuur een nieuwe, kwaliteitsvolle woonontwikkeling binnen het plangebied mogelijk maken. Nu dinsdag 12 mei organiseert de stad hierover een infomoment.

geert.van.baelen

Het openbaar onderzoek over het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan loopt tot en met 6 juli 2015. Het plan ligt gedurende deze periode ter inzage aan de balie van de dienst Wonen en Milieu in ’t Poorthuis en dit tijdens de openingsuren, of op afspraak. Je vindt de digitale versie van het dossier ook terug op onze website.

Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief worden verzonden of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan de balie Wonen en Milieu t.a.v. de voorzitter van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, Zuidervest 2a 3990 Peer.

Om alle geïnteresseerden te informeren over de inhoud van dit ruimtelijk plan organiseert het Stadsbestuur een infovergadering. Wij nodigen je daarvoor graag uit op dinsdag 12 mei 2015 om 20u00 in Den Tichel (Zaal 1).


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio