Neerpelt heeft actieplan klaar voor winterweer

Print
Neerpelt heeft actieplan klaar voor winterweer

Foto: gvb

Neerpelt - Het gemeentebestuur heeft ook dit jaar een actieplan opgesteld om de winter zo goed mogelijk door te komen. De bestrijding van sneeuw en ijzel op de weg, fiets- en voetpaden wordt op een ecologisch en economisch verantwoorde manier aangepakt.

Tijdens een strenge winter is het onmogelijk om altijd en overal sneeuw en ijzel te bestrijden. Strooizout is niet alleen schadelijk voor het milieu, ook de kostprijs en de negatieve gevolgen voor het wegdek en beplantingen zijn niet te verwaarlozen.

Bestrijding

De gemeentewegen zijn opgedeeld in categorieën van strooiroutes die worden gevolgd naargelang het tijdstip (schooldagen/weekend), de hoeveelheid sneeuwval en de zoutvoorraden.

Bij sneeuwval en ijzelvorming worden eerst prioritaire doorgangswegen en een aantal centrumstraten vrijgemaakt. Na deze route en afhankelijk van de hoeveelheid sneeuwval en de weersvoorspellingen worden ook plaatselijke verbindingswegen aangepakt. De gestrooide wegen zijn dan voor elke burger bereikbaar op circa 200 à 300m afstand. De omgeving rond scholen, parkings en andere specifieke locaties wordt ook in deze fase meegenomen.

Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest neemt de gladheidsbestrijding van de gewestwegen op zich.

Voor de gladheidsbestrijding op de gemeentelijke fietspaden doet het gemeentebestuur vooral beroep op de diensten van externe aannemers. Deze maken met hun specifieke machines de fietsverbindingen zo snel en goed mogelijk berijdbaar.

In de onmiddellijke omgeving van onder meer scholen, de gemeentelijke begraafplaats, openbare gebouwen en oversteekplaatsen staat de gemeentelijke technische dienst met een aantal ploegen in voor het manueel sneeuw ruimen en zout strooien.

Voor het privaat domein (voetpaden en straatgoten) is elke burger bij sneeuwval of ijzelvorming verplicht voldoende ruimte voor een doorgang voor voetgangers en/of fietsers schoon te vegen en het nodige te doen om gladheid te vermijden. De sneeuw wordt best aan de rand van de rijbaan opgehoopt zodat weggebruikers niet worden gehinderd. Wanneer de afvoergoten en rioolputjes sneeuw- en ijsvrij blijven is na het dooien de sneeuw het snelst weggestroomd.

Verder is het verboden op de openbare weg:

- bij vorst water te gieten of te laten vloeien;

- glijbanen aan te leggen;

- sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.

Omtrent de verplichtingen die gelden voor het sneeuw- en ijzel vrijhouden van voetpaden verwijzen we naar de bijzondere bepalingen die terug te vinden zijn in ‘het eenvormig politiereglement ter beteugeling van overlast’ van politiezone HANO dat ook terug te vinden is op de website van de gemeente Neerpelt.

Veel sneeuw rond het huis?

Wie dit wenst kan tot en met februari 2015 sneeuw laten ruimen door het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap). Naast de wettelijk verplichte klus wordt ook de kortste weg van de voor- of achterdeur naar de brievenbus en het voetpad sneeuwvrij gemaakt. De gebruiker hoeft enkel een sneeuwschop, borstel en eventueel strooizout te voorzien.

Het aanvragen van deze dienst gebeurt rechtstreeks bij het PWA te Campus Z (oud ziekenhuis) Stationsstraat 76 bus 2, 3910 Neerpelt, 011/39 86 30

pwa.neerpelt@skynet.be Zij geven u graag bijkomende informatie.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio