Milieuvergunning van stedelijk zwembad met 20 jaar verlengd

Het stedelijk zwembad van Lommel krijgt een milieuvergunning voor de komende 20 jaar. Die bevestiging kreeg de stad afgelopen week van de deputatie van de Provincie Limburg. “De goedkeuring voor de komende 20 jaar is er wel, maar dat wil niet zeggen dat de plannen voor de bouw van een nieuw zwembadcomplex on hold gezet worden. Integendeel,” zegt schepen van sport Jasmine Van Grieken.

geert.van.baelen2

De voorbereiding voor de bouw van een nieuw zwembad draait op volle toeren. Momenteel lopen er gesprekken in het kader van een zogenaamde concurrentiedialoog. Dat is de gunningsprocedure waarbij de bouwheer - het AGB Sport en Recreatie - in dialoog gaat met private partners om de verschillende mogelijkheden op het vlak van ontwerp, bouw en uitbating af te tasten. “Deze gesprekken zullen leiden tot de opmaak van een definitief bestek waarin we de voorwaarden vastleggen voor de bouw van een nieuw zwembad,” legt burgemeester Peter Vanvelthoven uit. “We verwachten dat bestek begin 2015 uit te schrijven.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio