“Locatie urnen wordt via GPS-systeem geregisteerd”

Eerste Vlaamse natuurbegraafplaats heeft capaciteit van 250 asurnen

Print

De toekomstige natuurbegraafplaats situeert zich vlakbij de voormalige begraafplaats van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) in Rekem-Lanaken Foto: Guido Kerckhoven

Lanaken - Vanaf 1 september 2018 kunnen maximaal 250 biologisch afbreekbare urnen worden begraven in het domeinbos “Isaekshoef”, vlakbij de voormalige begraafplaats van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) in de deelgemeente Rekem. Aan de begraving in de eerste Vlaamse natuurlijke begraafplek in het Nationaal Park Hoge Kempen is een strikte regelgeving verbonden.

Nu de Vlaamse wetgeving voor de begraafplaatsen en de lijkbezorging in Vlaanderen is aangepast en het openbaar onderzoek geen bezwaren opleverde, staat niets de start van het reeds in 2015 aangekondigde pilootproject in de weg. “Het urnenbos is in 7 zones variërend tussen 460 en 1300 m² ingedeeld”, licht burgemeester Marino Keulen (Open Vld) toe. “De namen ervan zijn gebaseerd op de eigenheid van de site en de aanwezige fauna en flora in het natuurgebied. De selectie van de benamingen gebeurde door de werkgroep die dit project coördineert. In een achtste zone kunnen nabestaanden een afscheidsmoment houden. Er komt géén strooiweide. Die bezorgdheid leefde bij de omwonenden. Ze kunnen dus op beide oren slapen.”

Grafrust

“In de zeven zones houden we tussen de urnen een afstand van twee meter aan”, vervolgt Keulen. “Ook al zal er na enkele jaren geen spoor meer merkbaar zijn van de biologisch afbreekbare urnen en de asresten, garanderen we desalniettemin een grafrust van 10 jaar. Slechts een eenvoudig metalen naamplaatje zal eraan herinneren dat een overledene hier een laatste rustplaats vond : grafstenen, kruisjes, bloemen, kransen en andere herkennings- of herdenkingstekens zijn uit den boze. Een wandelpad voorzien van rustbanken zal langs de begravingszones meanderen. Het is echter niet toegestaan om zich in de zeven begravingszones zelf te begeven. De precieze locatie van een urne wordt door middel van een GPS-systeem bepaald en geïnventariseerd op de Technische Dienst van de gemeente Lanaken.”

Natuurminded

Terwijl het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse Gemeenschap garant staat voor de inrichting en het (natuur)beheer van de begraafplek, neemt de gemeente Lanaken de exploitatie van de natuurbegraafplaats voor haar rekening. Wil je er een urne ter aarde laten bestellen, dan betaal je hiervoor een vergoeding van 300 euro als je in Lanaken woont. Is dat niet het geval, dan kost je dat het viervoudige. “We verachten dat vooral mensen die “natuurminded” zijn interesse zullen hebben om hier een laatste rustplaats te vinden”, stelt Marino Keulen. “Of mensen zonder kinderen, zodat die zich dan géén kopzorgen moeten maken over wie de grafsteen zal onderhouden. Het “succes” van deze nieuwe begravingsvorm is op dit ogenblik moeilijk in te schatten. Er zijn tot op heden nog geen aanvragen geweest. Het gemeentebestuur speelt met het voorzien van een natuurbegraafplaats wel in op een maatschappelijke trend (cfr. Duitsland, Nederland, …) naar deze begravingsvorm. Indien de natuurbegraafplaats volledig volzet zou zijn kan ze eventueel nog worden uitgebreid.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio