© Guido Kerckhoven

Aanpassingen verkeerscirculatieplan zijn sinds 1 maart van kracht.

Op 28 februari is het verkeerscirculatieplan op 3 belangrijke punten aangepast. Sinds 1 maart is het mogelijk om van de Stationsstraat over het Kerkplein naar de Koning Albertlaan te rijden. Ook zal er terug rond de kerk gereden mogen worden. In de Stationsstraat komen er een 3-tal extra parkeerplaatsen bij.

GK

In de Stationsstraat wordt er ruimte vrijgemaakt voor 3 bijkomende parkeerplaatsen. Sinds 28 februari zal de doorsteek tussen de kerk en het gemeentehuis terug opengesteld worden zodat men van de Stationsstraat over het Kerkplein naar de Koning Albertlaan kan rijden. Ook het ‘rondje rond de kerk’ rijden is opnieuw toegestaan.

Het verkeerscirculatieplan in het centrum van Lanaken werd op 30 oktober ingevoerd. De rijrichting in een aantal straten werd gewijzigd, de Stationsstraat werd een fietsstraat en werd heringericht. De voorbije weken werd al ingegrepen op de nieuwe verkeerssituatie. De Onderwijsstraat kreeg 2 richtingsverkeer en werd eveneens een fietsstraat. Ook werd bij de Vlaamse overheid bedongen dat er verkeerslichten zullen komen op de kruising van de Jan Rosierlaan met de Europalaan.

Begin januari startte een evaluatieperiode. De bevolking kon via een online enquête haar bevindingen laten weten. In totaal vulden 1473 personen de bevraging in. Naast een adviesgroep van burgers en één van handelaars heeft ook een 3e adviesgroep met o.a. een vertegenwoordiging van De Lijn, de scholen van Lanaken centrum, politie, AWV en de fietsen- en voetgangersbond en de Gecoro het verkeerscirculatieplan geëvalueerd. Het bestuur is zeer tevreden met de grote deelname aan deze participatie in het kader van deze evaluatie.

De overige maatregelen van het nieuwe verkeerscirculatieplan blijven behouden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer