Voormalig klooster wordt gesloopt.

29 nieuwe sociale huurwoningen

Het gemeentebestuur van Lanaken heeft een bouwvergunning afgeleverd voor de bouw van 22 sociale huurwoningen van Sociale Huisvestigingsmaatschappij Maaslands Huis op de locatie van het voormalig klooster op de Gasthuisstraat in Lanaken.

GK

Het klooster van De Kleine Zusters van de Heilige Jozef is een gebouw dat het Maaslands Huis in 2011 van de gemeente Lanaken kocht en dat zal worden gesloopt. Op de Molenpoel in Veldwezelt bouwt een privé-investeerder 7 woongelegenheden voor begeleid wonen. Hier zullen personen met een beperking ondersteund worden door medewerkers van de vzw Tevona zodat ze zelfstandig kunnen wonen. Het gaat om 6 studio’s en 1 flat. De vzw Tevona uit Lafelt heeft met de prive-investeerder een huurovereenkomst van 15 jaar afgesloten.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio