1433 meldingen in 2015

In 2015 bereikten 1433 meldingen het gemeentebestuur van Lanaken. Dat is het hoogste aantal van de 5 voorbije jaren. In vergelijking met 2014 steeg het aantal vorig jaar met 69. De meeste meldingen hebben betrekking op straatverlichting (331), groenvoorzieningen (206), zwerfvuil (120) en wegen (100).

GK

Vooral burgers (1139) nemen het initiatief om vaststellingen en tekortkomingen aan het bestuur te melden, maar ook gemeenschapswachten (103), het personeel van de gemeente (73) en politici (58) nemen het voortouw. Opvallend is dat de meeste tekortkomingen tegenwoordig langs elektronische weg worden doorgegeven : via een webformulier (506), of via e-mail (149). Maar ook de meer traditionele communicatiemiddelen als de meldingskaart in het gemeenteblad Attent (347) en de telefoon (168) blijven het goed doen.GK

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer