Marilyn Neven (CD&V) niet te spreken over verkoop verjaarde gronden aan inwoners.

"Gemeente pluimt inwoners"

Print
Lanaken - De gemeente verkoopt 2 gemeentelijke perceeltjes aan inwoners van de Zilverdennenlaan in Gellik. Deze inwoners gebruiken deze perceeltjes respectievelijk 38 en 35 jaar onafgebroken als deel van hun voortuin. Marilyn Neven (CD&V) is er niet over te spreken dat het gemeentebestuur de betrokkenen een koopprijs van 805 euro en 380 euro aansmeert (exclusief notariskosten nvdr.) voor de perceeltjes.

 Marilyn Neven: “Het rechtsprincipe van de “verkrijgende verjaring”  verleent de gebruikers van de gronden het eigendomsrecht sowieso. Naar onze mening  zou het gemeentebestuur het eigendomsrecht van de percelen voor een symbolische euro moeten overdragen in plaats van de mensen te pluimen.” Burgemeester Keulen reageert laconiek op de aantijgingen. “Het is op vraag van de inwoners dat we de kleine percelen verkopen aan een prijs van 5 euro per vierkante meter , ver beneden de marktwaarde dus. Op de perceeltjes blijft wel een erfdienstbaarheid rusten, die ook bij een eventuele verkoop blijft gelden.” De gemeenteraad keurde de verkoop goed.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio