Oppompverbod in Heers

Omwille van de aanhoudende droogte geldt er sinds 21 mei een verbod om water uit de Limburgse kwetsbare waterlopen op te pompen.

Frank Missotten

De droogte van de voorbije weken en maanden heeft als gevolg dat de debieten en peilen in de Limburgse waterlopen heel laag staan. Hierdoor neemt de waterkwaliteit af en dat houdt gezondheidsrisico’s in voor mens en dier. Waarnemend gouverneur Michel Carlier besliste, na advies van de Vlaamse Droogtecommissie en een evaluatie door het Limburgse droogte-overleg, om een ‘captatieverbod’ in te voeren. Dit oppompverbod is van kracht in zowat 80 procent van de provincie Limburg en over het volledige grondgebied van de gemeente Heers.

Een gedetailleerd overzicht met exacte afbakening is terug te vinden op: https://www.crisis-limburg.be/droogte2020.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio