© FrMi

© FrMi

© FrMi

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Gemeente schiet bedreigde eikelmuis te hulp in Mettekoven

Dankzij een provinciaal biodiversiteitsproject in de omgeving van Mettekoven heeft de gemeente Heers, samen met Natuurpunt en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, recent enkele terreinacties uitgevoerd om het leefgebied van de zeldzame eikelmuis te verbeteren.

Frank Missotten

In Mettekoven zijn dit jaar zeldzame eikelmuizen aangetroffen. “Eikelmuizen behoren tot de familie van de slaapmuizen die een winterrust houden”, vertelt Frank Ruyseveldt van Natuurpunt De Herk Heers. “Het zwarte oogmasker en de zwart-witte pluimstaart zijn de opvallendste kenmerken. Het leefgebied omvat open bosjes met struiken en hoogstamboomgaarden omzoomd door hagen en houtkanten. Maar helaas gaat het op Europees en Vlaams vlak helemaal niet zo goed met de eikelmuis. “De laatste jaren kent de soort een sterke terugval door het versnipperde natuurlandschap in Vlaanderen”, zegt Meg Verhees van Regionaal Landschap Haspengouw. “Door herhaaldelijke inspanningen heeft men er voor gezorgd dat dit nachtdiertje nog niet verdwenen is uit Vlaanderen. Dat is ook in Mettekoven de bedoeling: het versterken van de natuurlijke verbindingselementen zodat de eikelmuis niet langer geïsoleerd is.”

Nestkasten

Naar aanleiding van de recente waarnemingen in het natuurgebied De Knoppel en het wachtbekken ten noorden van Mettekoven werd beslist om deze habitats ‘eikelmuisvriendelijk’ in te richten. In de buurt van het wachtbekken is werk gemaakt van structuurverbindingen in het landschap, zoals houtkanten, hagen en struwelen, om de aanwezige groene eilandjes met elkaar te verbinden. Natuurreservaat De Knoppel werd uitgerust met speciale nestkasten en voorzien van jonge fruitaanplant. “Niet alleen de eikelmuis zal baat hebben bij deze terreinacties, dit zal ook een aantrekkelijk habitat vormen voor allerlei insecten en wilde bijen”, aldus Meg Verhees.

Infobord

De leerlingen van het vierde leerjaar van basisscholen Kers en Pit en De Bilter mochten in september als eerste kennismaken met dit biodiversiteitsproject in Mettekoven. “Ze hebben er sporentunnels geknutseld en die verstopt in de struiken om zo pootafdrukjes te ontfutselen van een nietsvermoedende eikelmuis”, vertelt schepen Carina Volont. “Met succes, want bij de controle van de sporentunnels stond één van de leerlingen oog in oog met het zeldzame diertje. De eikelmuizen lijken hier dus hun weg gevonden te hebben.” De gemeente plaatste een infobordje over de eikelmuis en het biodiversiteitsproject op het dorpsplein van Mettekoven.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio