Vlaams regeerakkoord bezorgt Heers extra investeringsruimte

Print
Heers - De nieuwe Vlaamse regering bezorgt de gemeente meer financiële ademruimte en slagkracht, onder meer voor het behoud van de open ruimte.

“Enerzijds neemt Vlaamse overheid de helft van de responsabiliseringsbijdragen over om de ambtenarenpensioenen te financieren en anderzijds voorziet Vlaanderen extra middelen voor het Fonds Open Ruimte”, legt schepen van Financiën Kristof Pirard (VLDUMONT) uit. “Dit nieuwe fonds geeft aan gemeenten met weinig ontwikkelingsmogelijkheden meer middelen om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. “Dit levert voor Heers, een gemeente met veel open ruimte, liefst 1.567.880 euro aan nieuwe inkomsten op van 2020 tot en met 2024”, aldus Pirard. “Deze toelage is aanvullend op het gemeentefonds, waar de jaarlijkse groei van 3,5 procent gehandhaafd blijft. Dankzij de tussenkomst in de pensioenuitgaven, bespaart onze gemeente ook nog eens 89.138 euro, samen is dit goed voor 1.657.000 euro extra investeringsruimte.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio