Gemeente bevraagt inwoners voor meerjarenplan

Print
Gemeente bevraagt inwoners voor meerjarenplan

Veel gemeentelijke diensten bevinden zich in en rond het administratief centrum in Heers. Foto: FrMi

Heers - Het gemeentebestuur wil de mening van de inwoners kennen voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Tot 6 september kunnen ze een bevraging invullen die richtinggevend is voor het beleid.

Meestal is het aan het pas verkozen gemeentebestuur om uit te maken wat de prioriteiten voor de rest van de legislatuur zijn, maar niet zo in Heers. Daar mogen de inwoners zelf mee beslissen. Het was oppositiepartij Hecht die tijdens de gemeenteraad van mei de voorzet gaf. “Wij vinden dat het nieuwe meerjarenplan gedragen moet worden door zo veel mogelijk inwoners en dat die ook een stem moeten krijgen”, zei Evi Lennertz.

De meerderheid ging unaniem akkoord en voegt nu via een enquête de daad bij het woord bij de voorbereiding van het meerjarenplan. “De doelstellingen die hierin worden opgenomen, zullen het beleid voor de komende jaren gaan bepalen”, legt burgemeester Henri Dumont uit. “Eén van de belangrijkste onderdelen is de omgevingsanalyse. Hiervoor willen we de mening van de inwoners kennen. Onze diensthoofden hebben samen een tevredenheidsenquête opgesteld. We kunnen wel niet alles opnemen, de vragenlijst spitst zich toe op de werking van de gemeentelijke diensten, zoals de dienst burgerzaken, buitenschoolse kinderopvang, het OCMW en dienstencentrum ’t Hofke. Maar inwoners kunnen steeds opmerkingen en suggesties formuleren.”

Inwoners kunnen deze enquête tot en met vrijdag 6 september online invullen, ze moeten eerst een unieke code aanvragen via www.heers.be/laatstenieuws. Wie de enquête liever schriftelijk invult, kan ook een geprinte versie krijgen bij de dienst burgerzaken, in buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje of in de bibliotheek, waar je ze achteraf kan terug bezorgen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio