Gemeenteraad uitzonderlijk op dinsdag

Print
Heers - De vergadering van de gemeente- en OCMW-raad vindt uitzonderlijk nu dinsdag (23 april) plaats.

Vermits paasmaandag een feestdag is, staat de raadszitting van de maand april op dinsdagavond geprogrammeerd. Op de agenda staat onder meer de wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad en van deontologische code voor de gemeente- en OCMW-raadsleden. De zitting start om 20 uur in de raadzaal van het administratief centrum.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio