330 inwoners doen aan buurtpreventie via Whatsapp

Print
330 inwoners doen aan buurtpreventie via Whatsapp

De gemeente heeft negen buurtpreventieborden aan de invalswegen geplaatst. Foto: FrMi

Heers - Buurtpreventie via WhatsApp is een succes in Heers, met acht actieve buurtpreventiegroepen en ruim 330 deelnemers. De gemeente heeft nu negen buurtpreventieborden aan de invalswegen geplaatst.

Sinds begin 2018 kunnen de inwoners van Heers zich, in het kader van buurtpreventie, verenigen in een WhatsApp-groep om het veiligheidsgevoel in de buurt te versterken. Via dit digitaal communicatiekanaal kan binnen een bepaald grondgebied informatie uitgewisseld worden tussen de burgers en politie en dit volgens een vooraf uitgewerkt stramien. “In 11 van onze 12 deelgemeenten is er een WhatsApp-groep, enkel in Rukkelingen-Loon is er nog geen groep actief”, zegt eerste schepen Kristof Pirard. “De grootste groep is die in Mechelen-Bovelingen met 85 leden. De groepen hebben de voorbije maanden al hun nut bewezen. Om bezoekers en passanten er attent op te maken dat er in Heers een goed georganiseerde buurtpreventie bestaat via WhatsApp, hebben we onlangs 9 infoborden geplaatst aan de invalswegen. Geïnteresseerde inwoners kunnen zich nog steeds inschrijven voor een WhatsApp-groep in hun buurt via de gemeentelijke website. Alle info vind je op www.heers.be/whatsapp.”

Extra ogen en oren

De doorstroming van de berichten vanuit de ene groep naar de andere groepen verloopt vlot. “Iedere coördinator van een WhatsApp-groep maakt deel uit van de verschillende groepen in Heers, zodat die eventuele interessante meldingen kan delen in zijn eigen groep”, vertelt adviseur Annekatrien Gacoms van politiezone Kanton Borgloon. “Een verdachte situatie kan zich natuurlijk snel verplaatsen, waardoor op korte termijn toch vele mensen geïnformeerd zijn en de alertheid vergroot. De burgers vormen dus de extra ogen en oren voor de politiedienst. Het feit dat men weet dat een deel van de buren mee alert is en dat een verdachte situatie gemeld zal worden aan de politie, vergroot het veiligheidsgevoel en de sociale cohesie in de buurt. Belangrijk blijft wel dat de leden bij het zien van een verdachte situatie eerst naar de 101 bellen en dan pas een melding doen in de WhatsApp-groep. Het wijkteam van Heers volgt de berichtgeving in de groepen, maar het opzet is altijd dat onze interventieploegen eerst de situatie ter plekke controleren.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio