© FrMi

Commotie over aanstelling directrice kleuterschool

De vaste benoeming van de waarnemend directrice in de gemeentelijke kleuterschool van Vechmaal deed tijdens de laatste gemeenteraad heel wat stof opwaaien. “Dit ruikt naar een politieke benoeming”, klonk het bij de oppositie. Volgens de meerderheid zijn de regels echter correct gevolgd.

Frank Missotten

Oppositiepartijen CD&V en N-VA vroegen zich af of de gangbare procedure gevolgd is bij de aanstelling van de nieuwe directeur. “Wij zijn heel verbaasd over de manier waarop dit gebeurd is”, vertelde Luc Schalenbourg (CD&V). “We stellen vast dat er nu, tijdens het laatste jaar van de legislatuur, nog snel-snel een politieke benoeming wordt doorgevoerd en een directrice wordt aangesteld in een school met amper 15 kleuters, terwijl daartoe helemaal geen noodzaak was. Het gemeentebestuur legt bovendien de adviezen van minister Homans naast zich neer om tijdens het laatste jaar geen benoemingen meer te doen. Het risico bestaat er zelfs in dat dit de onderhandelingen met andere onderwijsnetten over een mogelijke overname van de kleuterschool zal bemoeilijken.”BevorderingVolgens bevoegd schepen Kristof Pirard (Open Vld) is de aanstelling van de directrice volgens het boekje verlopen. “Het is zelfs zo dat deze benoeming al veel eerder kon gebeuren. Onze stafmedewerker van de personeelsdienst, Linda Quenis, heeft dit voor ons uitgezocht. Het is heel normaal en zelfs verplicht dat elke school een vaste directie heeft, ongeacht het aantal leerlingen. We hadden de keuze tussen een externe aanwerving of interne bevordering. Als college hebben we unaniem voor dat laatste gekozen”, aldus Pirard. “Het was voor ons een evidentie dat juf Ingrid Royer directeur is geworden omwille van haar anciënniteit en ervaring op directieniveau. Dit is helemaal geen politieke benoeming. En ook de insinuatie dat dit in snel tempo is goedgekeurd, raakt kant noch wal.” Pirard gaf in de marge ook mee dat deze benoeming geen invloed heeft op de verdere besprekingen over een mogelijke overgang van de kleuterschool naar een ander net. Die besprekingen zijn lopende en worden in juni 2018 afgerond.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio