Ouderenadviesraad stelt ouderenbeleidsplan voor

Print
Ouderenadviesraad stelt ouderenbeleidsplan voor

De ouderenadviesraad overhandigde het ouderenbeleidsplan aan schepen Kristof Pirard. Foto: FrMi

Heers - De ouderenadviesraad vond de ouderenweek het geschikte moment om het ouderenbeleidsplan aan het college van burgemeester en schepenen te overhandigen.

“De stelling dat de bevolking veroudert is tot iedereen doorgedrongen. Ook de gemeente Heers kleurt grijs of ‘zilver’, zoals ik het noem”,  zegt voorzitter Vital Smets van de ouderenadviesraad. “Liefst één vijfde van de inwoners van Heers is ouder dan 65 jaar. Deze vergrijzing plaatst onze gemeente voor een grote uitdaging. In het ouderenbeleidsplan wordt aandacht geschonken aan acht thema’s: zorg en gezondheid wonen, beleidsparticipatie, mobiliteit, culturele en maatschappelijk ontplooiing, sociale cohesie, leefmilieu en werk en vrijwilligerswerk.”

Volgend jaar start de ouderenadviesraad alvast met een nieuw project, namelijk het oprichten van een bezoekersteam. “Het bezoekersteam bestaat uit vrijwilligers die alleenstaande 80-plussers gaan bezoeken”, vertelt Sonja Doomen, diensthoofd Sociale Zaken. “Op deze manier trachten de leden van de ouderenadviesraad de emotionele en sociale eenzaamheid bij de ouderen tegen te gaan. De bedoeling is ook om ouderen te gaan informeren over het dienstverleningsaanbod en hun behoeften in kaart te brengen. We voorzien begin 2016 een opleiding voor de inwoners die zich voor dit project willen inzetten.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio