© FrMi

Gemeente start met tienerraad

De gemeente wil de jeugd graag betrekken bij het beleid. Naast een kindergemeenteraad wordt er binnenkort ook een tienerraad opgericht om de mening van de Heerse jongeren te leren kennen.

Frank Missotten

“Vorig jaar zijn wij gestart met een kindergemeenteraad, dit bleek na evaluatie een succesformule te zijn”, zegt schepen van jeugd Kristof Pirard. “Kinderen geven hierin hun mening over diverse zaken, debatteren mee over de huidige werking en over de evenementen die wij als gemeente organiseren en uiten hun wensen naar het gemeentebestuur. Wij willen deze lijn graag doortrekken. Wij hebben al jaren een goed draaiende jeugdraad en zouden nu met de oprichting van een tienerraad de kloof tussen deze twee raden willen dichten. Zo krijgen we ook alle leeftijdscategorieën te horen.”

Startvergadering

De tienerraad is gericht op jongeren die school lopen in het secundair onderwijs. “We willen immers ook weten wat tieners wensen, wat hun bezighoudt en wat zij in hun vrije tijd willen doen. Jammer genoeg is er in Heers geen middelbare school meer. Des te belangrijker is het dus om deze tieners te betrekken in ons beleid”, aldus Pirard. De startvergadering van de tienerraad vindt plaats op zaterdag 14 november in Hall 20 (Paardskerkhofstraat 20). “We starten dan om 10 uur. Alle tieners tussen 12 en 16 jaar die in Heers woonachtig zijn, zijn van harte welkom. Je kunt je kandidaat stellen door je op de jeugddienst van de gemeente aan te melden of een e-mail te sturen naar jeugd@heers.be. We hopen alvast dat enkele uittredende kindergemeenteraadsleden, die nu in het middelbaar zitten, de kar zullen trekken en zich willen blijven engageren voor de jeugd van Heers.”

Kindergemeenteraad

Intussen is ook de nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd. Amber Sprimon van basisschool De Bilter neemt dit schooljaar de honneurs waar als tweede kinderburgemeester van Heers. “De 19 kindergemeenteraadsleden, 5 jongens en liefst 14 meisjes, hebben al 72 voorstellen ingediend, werk aan de winkel dus”, lacht schepen Pirard. “Met de vorige kindergemeenteraad hebben we al 23 projecten kunnen verwezenlijken, zoals een soepdag op school, boekenruilkastje aan de sporthal, infosessie over sociale media en het organiseren van speelstraten. Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze gemeente, het is dan ook van belang om hun wensen te kennen zodat we hier als gemeentebestuur op kunnen anticiperen.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio