Vlaanderen vindt voorstel niet passen in lichtplan

Kelottesberg mag niet verlicht

Print
 Kelottesberg mag niet verlicht

Het fietspad aan gewestweg N743 (Kelottesberg) mag niet verlicht worden van de Vlaamse overheid, ook niet als de gemeente zelf investeert. Foto: FrMi

Heers - De werken aan gewestweg N743, in de volksmond gekend als Kelottesberg, zijn zo goed als afgerond. Over een afstand van 1,3 kilometer zijn wegdek en riolering vernieuwd, en kwam er een fietspad. Maar straatverlichting komt er niet en dat is een doorn in het oog voor het gemeentebestuur.

“Om dit nieuwe fietspad nog veiliger te maken voor bijvoorbeeld de schoolgaande jeugd, wilden wij straatverlichting plaatsen”, zegt burgemeester Kristof Pirard. Die vraag, eventueel zelfs met geld van de gemeentekas, kreeg echter een negatief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer.  “We kregen te horen dat verlichting langs de weg of specifieke fietsverlichting niet mogelijk was omdat dit zou passen niet in de criteria van de lichtvisie van de Vlaamse Overheid. De weg in kwestie is inderdaad geen weg met dichte bebouwing, maar verbindt wel de dorpskernen van Mechelen-Bovelingen en Rukkelingen-Loon met de steenweg tussen Luik en Sint-Truiden. En het criterium dat bij vrijliggende fietspaden 2.000 fietsers in 24 uur moeten passeren is voor kleinere gemeentes sowieso niet haalbaar. Dat Vlaanderen beslist om op basis van dat criterium niet te investeren in verlichting, kunnen we begrijpen. Maar niet dat we het als gemeente zelf niet mogen.”

Slachtoffers

Als extra motivatie voor de weigering haalde de Vlaamse Overheid aan dat de weg in kwestie niet gevaarlijk is: volgens de statistieken waren er nog geen ongevallen gebeurd zijn door een gebrek aan verlichting. “Blijkbaar mag er dus pas verlichting geplaatst worden als er slachtoffers vallen”, gaat Pirard verder. “Van preventief ingrijpen, is geen sprake. Er is ook op geen enkel moment rekening gehouden met het feit dat deze weg vandaag relatief weinig gebruikt wordt door fietsers en andere zwakke weggebruikers, precies omdat de situatie zo onveilig is.”

Lichtvervuiling

“Om bewuster om te gaan met verlichting is het uitgangspunt van de nieuwe lichtvisie om bij grote projecten of bij grondige renovaties geen verlichtingsinstallatie meer te plaatsen, tenzij er goede redenen zijn om te verlichten”, zegt persverantwoordelijke Jo Lieben van Wegen en Verkeer. “We willen lichtvervuiling tegengaan, maar de verkeersveiligheid staat steeds voorop. We hebben deze lichtvisie opgemaakt samen met onder andere het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, de vereniging van Vlaamse steden, Eandis en Infrax en hebben daarbij ook nog beroep gedaan op een klankbordgroep bestaande uit onder andere BIVV, Touring en de Fietsersbond. Er is zeker niet over één nacht ijs gegaan. Omdat het fietspad in dit geval volledig vrij ligt, is beslist geen verlichting te voorzien. De provinciale verkeerscommissie heeft op basis van omgevings- en gebruiksfactoren geoordeeld dat de situatie er veilig genoeg is.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio