Lotte Claesen (11) is eerste kinderburgemeester van Heers

Kinderraadsleden leggen eed af

Print

De kindergemeenteraadsleden van Heers Foto: FrMi

Heers - Vorige zaterdag vond de allereerste zitting plaats van de kindergemeenteraad. Lotte Claesen (11) mocht in de raadzaal van het administratief centrum als eerste kinderburgemeester de eed afleggen.

“Met de opstart van een kindergemeenteraad willen we als gemeentebestuur graag de wensen en behoeften van onze jonge inwoners leren kennen en hen mee laten beslissen in de zaken die hen aangaan”, zegt burgemeester Kristof Pirard. “Kinderen hebben immers heel andere en soms heel goede ideeën. We hopen dat ze ons laten weten waar ze wakker van liggen en ons advies geven. Deze kindergemeenteraad komt drie keer per jaar samen, we willen de kinderen ook niet te erg belasten. Voor de volgende zitting, in het voorjaar van 2015, hebben we hen wel al een belangrijke opdracht gegeven: ze mogen brainstormen over een lijst met een aantal voorstellen voor projecten of activiteiten. Daar kunnen we de volgende keer dan over discussiëren.”

Verkiezingen

De kindergemeenteraad is een weerspiegeling van de echte gemeenteraad, de kinderburgemeester en de kinderschepenen krijgen dezelfde bevoegdheden als de echte burgemeester en schepenen. Er  werden ook echte verkiezingen gehouden in de basisscholen. “Alle kinderen uit Heers van het vierde, vijfde en zesde leerjaar mochten zich hiervoor kandidaat stellen”, vertelt voorzitter Evi Lennertz van de jeugdraad. “Alle leerlingen van het eerste tot zesde leerjaar mochten, in de echte stemhokjes, hun stem uitbrengen. Zo werden in totaal 20 leerlingen verkozen: acht kinderen van basisschool De Bilter en telkens zes kinderen van Kers & Pit Heers en Kers & Pit Mechelen-Bovelingen. Er is afgesproken dat de kinderburgemeester afwisselend van De Bilter en Kers & Pit zal komen. En zoals het in een echte democratie hoort, is de eerste kinderburgemeester de leerling met de meeste stemmen.”

Kinderburgemeester

Die eer is weggelegd voor de 11-jarige Lotte Claesen uit het zesde leerjaar van Kers & Pit Heers. Zij legde als eerste kinderburgemeester de eed af en beloofde voor de kinderbevolking van Heers haar beste beentje voor te zetten. “Dit is een hele leuke verrassing”, zei Lotte trots. “Ik wil me vooral inzetten voor meer veiligheid en sport. Daarbij denk ik aan betere fietspaden rond school en meer naschoolse sport. Ik zal de gemeente ook proberen te vertegenwoordigen bij bepaalde activiteiten en gelegenheden.” Kinderschepenen Amélie Timmermans, Bauke Verdickt, Elien Smets, Jelle Neven en Siebe Tuts zullen Lotte met raad en daad bijstaan. 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio