© FrMi

Werkgroep moet nieuwe toekomst uittekenen voor niet-prioritaire kerken

Welke toekomst hebben 12 kerken?

Eind oktober keurde de gemeenteraad het Parochiekerkenplan 2014-2019 goed. Een nieuwe werkgroep gaat een plan opmaken voor de niet-prioritaire kerken.

Frank Missotten

“We hebben in onze gemeente nu vier prioritaire kerken: Heers-centrum, Mechelen-Bovelingen, Heks en Veulen”, vertelt schepen Jan Leus. “Op termijn gaan we naar een soort federatie, met vier kerkfabrieken of groepen. Bij Heers-centrum zal dan Batsheers en Opheers horen, Heks zal een groep met Horpmaal en Vechmaal vormen en Veulen met Gutschoven, Klein-Gelmen en Mettekoven. Ook Mechelen-Bovelingen en Rukkelingen-Loon horen in dat geval samen. In oktober hebben we een werkgroep opgericht om een plan op te maken voor de niet-prioritaire kerken. In die werkgroep zitten de pastoor en afgevaardigden van de kerkfabrieken, het bisdom en ook het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur. Deze mensen willen een draagvlak creëren voor de toekomst en gaan kijken wat de mogelijkheden zijn: valorisatie, medegebruik, neven- of herbestemming. Wat betreft de valorisatie of het occasioneel gebruiken van het kerkgebouw voor culturele activiteiten, zijn er genoeg opties. Bij medegebruik wordt het kerkgebouw ter beschikking gesteld voor religieuze activiteiten van andere christelijke geloofsgemeenschappen, wat bijvoorbeeld in Heks reeds het geval is voor de vieringen van de Poolse gemeenschap op zondagnamiddag. Bij nevenbestemming wordt een parochiekerk niet alleen voor religieuze activiteiten gebruikt, maar op systematische manier ook voor andere activiteiten. Voor die nevenbestemming kan je subsidies losweken. Als we erin slagen twee kerken een nevenbestemming te geven, is dat al heel wat. Bij herbestemming wordt een kerk onttrokken aan de eredienst en krijgt ze een nieuwe functie, maar daar zijn de meeste geesten nog niet rijp voor.”

Financiële dobber

Omdat Heers 12 kerken en 2 kapellen telt, vloeit er ieder jaar heel wat geld naar de kerkfabrieken. “Wij geven jaarlijks 150.000 euro aan de 12 kerkfabrieken”, zegt schepen Leus. “Dat is verdeeld over 75.000 in exploitatie, dus voor kleine onderhoudswerken en energiekosten, en 75.000 euro aan de investeringskant waarmee grotere renovaties en restauratiewerken kunnen worden gedaan. Dat is een hele zware financiële last om te dragen voor een kleine gemeente. De kerkfabrieken krijgen weliswaar financiële verantwoordelijkheid over hun budget, maar finaal komen ze toch aankloppen bij de gemeente. Dus trachten we dit soms op een andere manier op te vangen: zo zal de opbrengst van verkoop van de pastorie in Gutschoven gebruikt worden om te investeren in de parochiekerk. Een eventuele nevenbestemming van een kerk zal ook gevolgen hebben voor de investeringen die moeten gebeuren. Maar laten we ook niet vergeten dat een kerk een baken blijft in de gemeente en dat we er ook fier op moeten zijn. Zo zijn we van plan de prachtig gerestaureerde kerk van Veulen toeristisch te ontsluiten en permanent op te stellen voor het grote publiek.”

Eredienst

Oppositiepartij CD&V stelt zich vragen over het lot van sommige niet-prioritaire kerken. “Er gaan kerken overblijven waar geen eredienst meer is, maar die ook geen andere functie krijgen”, stelt Gerald Kindermans. “De mogelijkheden voor nevenbestemming zijn niet geweldig groot. En toch moet je ze als gemeente blijven onderhouden. Een nevenbestemming zal ook altijd een veelvoud kosten van wat de kerken nu kosten.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio