Parochianen nemen aangeslagen afscheid van hun geliefde kerk

Pastoor Vandermeulen gevierd na laatste zondagsmis Vliermaal

Print
Kortessem - Bij gelegenheid van de laatste weekend-mis, die in de Sint-Agapituskerk van Vliermaal plaats vond, nam de parochiegemeenschap, met de krop in de keel, afscheid van hun 85 jarige parochiepriester Paul Vandermeulen. Na de mis klonken er niets dan ontgoochelende stemgeluiden, nu Vliermaal geen zondagsmis meer heeft. De leden van het kerkkoor hadden deze gelegenheid met beide handen aangegrepen om, na de laatste zondagsmis, hun stichter en weldoener, pastoor Vandermeulen, uitbundig te vieren.

Na de mis kreeg de pastoor niet alleen een daverend applaus maar ook een welverdiend geschenk voor bijna 25 jaar liefdevolle samenwerking. De viering werd afgesloten, met een receptie voor alle kerkgangers. Pastoor Vandermeulen is nagenoeg 60 jaar priester en een kwart eeuw pastoor en celebrant in Vliermaal. Wekelijks lichtte de pastoor in Kerk & Leven de vele kerkelijke gebruiken toe en antwoordde hij in deze rubriek ook op religieuze vragen van de gelovige

Ankerpunt kwijt

Het nieuwe mis-vierings-plan, dat op 1 juli 2017 van start gaat, houdt in dat er in 4 van de zes Kortessemse kerken geen zondagsmisvieringen meer zullen plaats vinden. Enkel zaterdagavond om 18 uur, zondagmorgen om 8 uur in Kortessem-centrum en zondagvoormiddag om 10.30 uur in Wintershoven kunnen de Kortessems gelovigen, in eigen gemeente, nog hun zondagsmis beleven. Na de laatste zondagsmis in Vliermaal staken heel wat parochianen hun ontgoocheling over het wegvallen van de zondagsmis in Vliermaal niet onder stoelen of banken: “Dat de nieuwe schikking het gevolg is van priestertekort en een afnemende geloofspraktijk verandert niets aan het feit dat inleveren verliezen betekent. Er wordt ons veel ontnomen. Het fysieke kerkgebouw met zijn weekendvieringen is een ankerpunt van geloof en geloofsbeleving door de rituelen en de liturgie die er gevierd worden. Een ankerpunt waarmee we een levenslang vergroeid zijn wordt grotendeels weggeslagen.” De kerken waar we nu verwacht worden kunnen nooit een nieuw ankerpunt worden. We zullen daar steeds gast, nooit "van den huize" zijn, om de eenvoudige reden dat ons dagelijkse leven zich afspeelt in een andere gemeenschap. Voor vele mensen (op leeftijd) is de verplaatsing naar Kortessem of Wintershoven geen vanzelfsprekende, soms zelfs een onmogelijke zaak.

 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio