Mondelinge vragen van oppositie dienen voortaan genotuleerd

Gouverneur vraagt aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad

Print
Gouverneur vraagt aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad

Foto: Francis Croes

Kortessem - De gouverneur heeft de gemeente Kortessem gevraagd om haar huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad aan te passen, zodat de notulen van de gemeenteraad voortaan de essentie van de mondelinge vragen en de essentie van de antwoorden daarop zouden vermelden. In het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht wenst de gouverneur echter niet straf-rechterlijk op te treden tegen het gemeentebestuur.

Het antwoord van de gouverneur kwam er na klacht van Marie-Paule Vandormael fractieleidster van de oppositiefractie Open VLD. Volgens Vandormael pleegden de meerderheidspartijen CD&V en N-VA, het laatste jaar, systematisch,  een ‘ Ernstige Inbreuk tegen de Democratie’.

Vandormael: “In februari had ik, aan de meerderheid CD&V en N-VA gevraagd om dit reglement aan te passen. Doch de meerderheid weigerde hierop in te gaan. Daarop diende ik dan klacht in bij de gouverneur. Het Schepencollege is, door de beslissing van de gouverneur nu verplicht mijn eerder gedane voorstel tijdens de volgende gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen. Sedert september 2014 werd ons opgelegd om op de gemeenteraad ‘mondelinge vragen voortaan ‘schriftelijk" te stellen. Bovendien mochten onze vragen pas na de openbare zitting worden gesteld. Wij hebben de aanpassing van het huishoudelijk reglement geagendeerd voor de gemeenteraad van nu 23 juni.”

Burgemeester TomThijsen: “De gouverneur stelt dat hij in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht niet zal optreden. Of we een daadwerkelijke aanpassing van het huishoudelijk reglement gaan doorvoeren, wens ik over te laten aan de gemeenteraad van 23 juni. Om de goede orde te bewaken van het verloop van de gemeenteraad hebben we, inderdaad, sinds dit jaar gevraagd om mondelinge vragen schriftelijk te formuleren. We hebben aansluitend deze vragen steeds schriftelijk beantwoord. Er is door ons nog nooit een vraag van de oppositie geweigerd en dit ondanks het feit dat al de gestelde vragen een enorme werkbelasting met zich meebrengen voor onze kleine organisatie. Sinds 2013 kregen zo al 317 vragen van de oppositie, van ons, een schriftelijk antwoord.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio