© Francis Croes

Complex vlot toegankelijkheid en voorzien van collectieve ruimtes

Bouw 24 assistentiewoningen in Omstraat kan starten

Het college van burgemeester en schepenen heeft zopas de bouwvergunning goedgekeurd voor de bouw van 24 assistentiewoningen voor senioren in de Omstraat ter hoogte van de kerkhofweg. Met de goedgekeurde bouwvergunning krijgt het door de oppositie bekritiseert project eindelijk toch haar definitief beslag. Het worden de eerste assistentiewoningen binnen de gemeente. Twintig jaar lang hebben de senioren geijverd om, in het centrum van Kortessem, een seniorencomplex te krijgen.

Francis Croes

Een assistentiewoning is een woning waar je zelfstandig woont en kunt blijven wonen als het wat moeilijker gaat, mits ondersteuning vanuit de thuiszorg en eventuele mantelzorg. Bouwheer is Mathieu Vanbockrijck van VBK Real Estate uit Hasselt, die een half jaar geleden, het bouwperceel voor 670.000 euro van de gemeente kocht. De bouwzone sluit aan op een achterliggend parkgebied (met een diepte van circa 30 meter), dat eigendom blijft van de gemeente. De wegbedding die zorgt voor de ontsluiting van de bouwzone wordt aangelegd door de gemeente. De kostprijs 100.000 euro wordt door de gemeente gerecupereerd en dit deels bij de projectontwikkelaar en deels bij de aangelanden met bouwpercelen aan de overkant van de weg.

Architect Danny Windmolders bvba FCS: “Het gebouw telt drie verdiepingen: gelijkvloers en twee bovenverdiepingen. Het omvat: 18 assistentiewoningen met 1 slaapkamer en 3 assistentiewoningen met 2 slaapkamers. Verder zijn er 2 woonvertrekken en 1 kamer voor collectief gebruik. Al de woningen zijn voorzien van WC en badkamer. Het gebouw is voorzien van een lift en er is overal gasaansluiting.”

SARK

Schepen voor ruimtelijke ordening Luc Dullaers N-VA: “Als college zijn we erg gelukkig met de realisatie van dit project. Het is volledig conform onze visie op seniorenhuisvesting. Er werd bij de ontwikkeling van het project duidelijk rekening gehouden met de betaalbaarheid voor de kandidaat-kopers en de aanbevelingen van de SARK, de seniorenadviesraad van Kortessem. De seniorenraad bracht een dwingend en sluitend advies uit over de bouwvoorwaarden en de toegankelijkheid waaraan dit nieuwe seniorencomplex moest voldoen. Ok wordt er in het bouwproject tegemoet gekomen aan de vraag van SARK naar collectieve ruimtes. In deze gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes kan er voor de senioren een dagactiviteitenprogramma worden aangeboden zodat er tussen de senioren onderling een sociaal netwerk kan worden uitgebouwd. Het aangrenzend parkgebied, dat nog eigendom van de gemeente is, biedt bovendien bijkomende ruimte om er op termijn ook ontspanning in openlucht uit te bouwen.” Burgemeester Ontmoetingsruimtes

Tom Thijsen CD&V: “Ik ben erg blij met deze assistentiewoningen daar zij bijzondere aandacht hebben voor de toegankelijkheid en de veiligheid van de senioren. Zo hebben deze woningen o.m. handgrepen in toilet en in de douche. Er is een oproepsysteem om hulp in te roepen. Als het wat moeilijker gaat, kunnen de bewoners beroep doen op ondersteuning vanuit de thuiszorg en andere mantelzorgdiensten zoals: poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio