Open VLD vraagt verlaging huisvuilbelasting éénpersoonsgezinnen

Print
Open VLD vraagt verlaging huisvuilbelasting éénpersoonsgezinnen

Foto: Francis Croes

Kortessem - De gemeenteraad keurde het aangepast reglement goed betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen goed. Het quotum huisvuil dat is inbegrepen in de afvalbelasting voor een eenpersoonsgezin wordt verminderd van 90 naar 60 kg. Dit betekent ook een vermindering van het door te rekenen bedrag voor de eenpersoonsgezinnen (6,25 euro). Een doekje voor het bloeden zegt Philip Knapen Open VLD, die een vermindering van 50% vraagt voor éénpersoonsgezinnen

Het bedrag op het inningsformulier wordt, door Limnet voortaan niet langer weergegeven als twee bedragen (basisdienst + persoonstoeslag), maar als 1 bedrag waarin verschillende quota zijn inbegrepen, berekend in functie van de gezinssamenstelling (huisvuil, quotum groen op het park, bouwpuin,…). De nieuwe maximumbedragen voor huisvuilzakken, zonder rekening te houden met een eventuele toeslagen of tussenkomst van de gemeente,  zijn de volgende € 123,85 voor een eenpersoonsgezin (voorheen € 130,10), € 136,35 voor een tweepersoonsgezin (identiek bedrag als voorheen), € 142,6 voor een driepersoonsgezin (identiek bedrag als voorheen), € 148,85 voor een vierpersoonsgezin en meer (identiek bedrag als voorheen). De gemeente Kortessem geeft voor 2017, per gezin, een tussenkomst van 36,35 euro op het te betalen basisbedrag. Bij de bespreking op de raad stelde Philip Knapen Open VLD voor om de huisvuilbelasting voor éénpersoonsgezinnen met de helft te verlagen. Philip Knapen: “We willen dat de kohierbelasting voor een éénpersoonsgezin wordt vastgesteld op 55€, zijnde 50% van de kohierbelasting van een tweepersoonsgezin. Eénpersoonsgezinnen worden in België op alle vlakken te zwaar  belast. Singles worden ook op andere gebieden sterk benadeeld: zoals recht op aftrekbare dienstencheques, erfenisrechten en dergelijke. De kohierbelasting voor een eenpersoonsgezin is nu slechts 12,5 € lager dan voor een tweepersoonsgezin. De nu doorgevoerde  vermindering van de huisvuilbelasting voor éénpersoonsgezinnen komt louter en alleen overeen met de vermindering van het quotum aan huisvuilzakken dat ze krijgen m.a.w. ze krijgen geen enkele vermindering.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio