Ongenoegen bij deel wijkbewoners blijft

Groen speelplein Haechen wordt openbaar verkocht als bouwgrond

Print
Groen speelplein Haechen wordt openbaar verkocht als bouwgrond

Foto: Francis Croes

Kortessem - Donderdag 20 april om 14 uur heeft door notaris D’Huys, in opdracht van de gemeente Kortessem, in brasserie Oud Corteshem de openbare verkoop plaats van 7 bouwplaatsen (4 half open en 3 open), die tot op heden deel uitmaakten van het groene speelplein van de wijk Haechen. Hierdoor valt definitief het doek over de fel geprotesteerde bouwverkaveling, die de gemeente in 2014 tot leven riep.

Met de verkoop hoopt de gemeente circa 650.000 euro binnen te rijven. Een bedrag dat zij wil aanwenden om de schuldenlast van de gemeente drastisch te verlagen.Het ongenoegen, bij een deel van de bewoners op de wijk Haechen, over het verdwijnen van hun groen speelplein, blijft aanwezig. In 2015 dienden 221 bewoners van wijk Haechen, bij het gemeentebestuur, een gezamenlijk bezwaarschrift in tegen de aanvraag van het gemeentebestuur Kortessem voor het verkavelen van het groenplein tot 7 bouwplaatsen. Van de 205 woningen, die gelegen zijn binnen deze wijk, vroegen 159 woningen het behoud van hun wandel- en recreatiepark. Zij vrezen daarenboven dat nieuwe bouwplaatsen op de wijk zou leiden tot nog meer wateroverlast. Het schepencollege wuift alle kritiek weg. Schepen voor ruimtelijke ordening Luc Dullaers: “De huidige bewonersgroep van de wijk Haechen verschilt erg in vergelijking met 30 jaar geleden toen de woonwijk ontstond: minder jonge kinderen dan voorheen en nu eerder jongeren op zoek naar betaalbare bouwplaatsen. De bewoners van de wijk Haechen hebben op korte afstand nog de beschikking over park- en natuurzones zoals: het kasteelpark de Fauconval en het wandelgebied Nietelbroeken. Zelfs op de wijk zelf zijn nog verschillende groenruimtes. Het perceel waar de bouwverkaveling werd gerealiseerd is meer dan 40 jaar ingekleurd als ‘bouwzone’ In het verleden heeft geen enkel gemeentebestuur deze bestemming gewijzigd naar ‘recreatie’ of ‘openbaar nut’. Het gebied waar nu de nieuwe bouwverkaveling wordt gerealiseerd, heeft een oppervlakte van ongeveer 12.000 m². Hiervan wordt slechts 1/3 ingenomen door de nieuwe bouwverkaveling. Het overgrote deel van deze ruimte, ongeveer 8.000 m² blijft groene zone, voldoende ruimte om een recreatieve, sociale invulling te geven


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio