Na 2 jaar volgt beslissing over definitieve plaatsing

In Gauwerstraat Vliermaalroot komt proefinstallatie ontkalken van drinkwater

Print
In Gauwerstraat Vliermaalroot komt proefinstallatie ontkalken van drinkwater

Foto: Francis Croes

Kortessem - Het gemeentebestuur van Kortessem heeft de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) voor het plaatsen van een onthardingsinstallatie aan het waterproductiecentrum in de Gauwerstraat Vliermaalroot gunstig geadviseerd, zodat de provincie de nodige vergunning kan afleveren. Het gaat over een proefinstallatie bestaande uit 3 verplaatsbare containers, die gedurende twee jaar zullen zorgen voor het ontkalken/ontharden van het drinkwater.

Nadien wordt beslist over de plaatsing van een definitief ontkalkingssysteem. De Kortessemse bevolking is reeds vele jaren vragende partij naar zacht water. Tal van burgerklachten en brieven vanuit de gemeente naar de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening zorgden tot op heden niet voor een doorbraak. Nu heeft VMW zelf beslist om een ontkalkingsinstallatie te plaatsen. Burgemeester Tom Thijsen CD&V: “Als gemeente zijn we erg gelukkig met deze ontwikkeling. Hard water is perfect drinkwater. Er zit veel calcium (kalk) en magnesium in , twee mineralen die ons lichaam nodig heeft. Hard water zorgt evenwel voor comfortproblemen. Je krijgt kalkafzetting op kranen, douchekoppen, in het koffieapparaat, wasmachines, …. Door zachter water te leveren, zullen deze toestellen in de toekomst minder snel ontkalkt moeten worden. Het ontkalken/ontharden van het drinkwater is ook nodig om te voorkomen dat de buizen van het distributienetwerk verkalken. Verkalking van de buizen brengt de waterbedeling naar de huishoudens in de hele regio in het gedrang.  Enkel de systematische ontharding van het water kan dit oplossen. Bij de opstart van de proefinstallatie zullen er dagelijks meerdere medewerkers van de Watergroep de installatie controleren. In een latere fase zal dit veranderen en zal er dagelijks maar 1 medewerker van de watergroep langskomen voor een goede opvolging. De proefinstallatie zal niet zorgen voor geluids- of andere mogelijke hinder. Het openbaar onderzoek is afgerond. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft, rekening houdende met de ingediende vragen van buurtbewoners, een voorwaardelijk gunstig advies gegeven over deze aanvraag.”

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio