Gemeente gaat batterijen inzamelen voor speelplein

Open VLD wil opnieuw kind-sticker op GFT-container

Print
Open VLD wil opnieuw kind-sticker op GFT-container

Foto: Francis Croes

Kortessem - Open VLD noemt het afvalbeleid van de gemeente verontrustend en drukt haar ongenoegen over het feit dat de nieuwe GFT-sticker voor 2017 niet zoals voorheen werd ontworpen door één van de kinderen van de Kortessemse scholen. Voorheen gebeurde dit via een tekenwedstrijd, die de gemeente uitschreef voor de kinderen van de Kortessemse scholen. De bekroonde tekeningen werden dan omgezet in een sticker voor de GFT-container. Nu werd een ongepersonaliseerde sticker van Limnet gebruikt.

Schepen Goddet N-VA vindt de kritiek ten onrechte. Philip Knapen Open VLD: “Sinds jaren hield het vorige open VLD/sp.a bestuur een tekenwedstrijd bij haar schoolkinderen voor het ontwerp van de gft sticker. Op die manier werd bij onze schoolkinderen, via deze mooie actie, het afvalbeleid en het sorteren nogmaals in de kijker geplaatst. De meeste klassen koppelde zelfs een thema week rond afval en milieu bewust wording aan deze actie. Onze teleurstelling was dan ook groot vast te stellen dat de sticker van dit jaar niet meer ontworpen werd door onze kinderen maar een standaardsticker is geworden van Limburg.net. Navraag bij Limburg.net leert ons dat deze standaardsticker zeker geen verplichting is. Daarom vragen wij aan de meerderheid om de ontwerpactie van de gft-sticker opnieuw op te starten binnen de Kortessemse scholen om zo de sensibilisering omtrent het afvalbeleid terug in de focus te brengen bij onze kinderen.”

Schepen Christy Goddet N-VA: “Het huidig bestuur heeft het afvalbeleid inderdaad aangepast. Wij trachten niet alleen de mensen maar ook de scholen en andere verenigingen net bewuster te laten omgaan met afval. Door het afval niet meer automatisch op te halen. Zo worden scholen en andere verenigingen getriggerd om op een andere manier om te gaan met afval. Zo zal het zachte plastiek nu ook afzonderlijk ingezameld worden, iets wat ervoor niet gebeurde. Er wordt nu met andere woorden nog beter gesorteerd dan vroeger. De schoolomgeving wordt door het nieuwe beleid van de directies nog properder (minder afval). Ik zie dan ook niet in wat hier verontrustend aan is. De scholen blijven ook nog steeds sorteren en de milieuthema’s komen ook nog altijd aan bod. Het nieuwe bestuur tracht te responsabiliseren. Het huidig bestuur vindt milieu en klimaat zeker belangrijk en we blijven hier ook op inzetten. De gemeente heeft zonet nog beslist mee te doen aan een actie van Bebat om zoveel mogelijk batterijen in te zamelen om een milieuvriendelijke speeltuin te winnen.  Ik zie dan ook niet goed in wat het al dan niet organiseren van een stickerwedstrijd te maken zou hebben met een slecht afvalbeleid.”

 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio