Negentiende-eeuwse preekstoel opnieuw uitgerold

Interieur kerk Wintershoven voor ruim 560.000 euro gerestaureerd

Print
Interieur kerk Wintershoven voor ruim 560.000 euro gerestaureerd

Foto: Francis Croes

Kortessem - In 2017 wordt het interieur van de historische en geklasseerde Sint-Pietersbandenkerk van Wintershoven met haar vele kunstwerken grondig gerestaureerd, kostprijs 563.461 euro. Monumenten en landschappen subsidieert deze werken voor ruim 421.000 euro. Een bijzonder curiosum is de preekstoel-op-wieltjes. Door middel van een katrol en rails kan dit kerkmeubel tot in de middenbeuk worden gerold. Tijdens één van de laatste eucharistievieringen zorgde federatiepastoor Alain Bruyninx voor de verrassing door deze negentiende-eeuwse uitrolbare preekstoel nog eens opnieuw in gebruik te nemen en te prediken van op de kansel.

Op de neo-gotische buik van de preekstoel staan de bustes van de vier evangelisten. Verder vind je er een afbeelding van Christus met de tekst ‘Ego sum via et vita’ Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Deze preekstoel op rails is niet allen een unicum voor Limburg maar ook voor Vlaanderen en wellicht voor gans de wereld.

De geklasseerde historische kerk van Wintershoven heeft een erg rijke historische geschiedenis, die teruggaat tot in de zevende eeuw. Het eerste houtenkerkje In Wintershoven, waar nu nog de paalgaten van resten dateert van de zevende eeuw. Het eerste stenen gebedshuis kwam er in de 11 de eeuw. Het huidige kerkgebouw in Neo-Romanse stijl kreeg vorm in 1891.

De Heilige Amandus bisschop van Tongeren-Maastrichtsticht van 647 tot 649 stichtte, tijdens zijn ambtsperiode, aan de overs van de Mombeek in Wintershoven een priestergemeenschap. Van hieruit werd even later de regio Maas-Rijn gekerstend. Heel wat relieken van de heiligen, die in Wintershoven hun opleiding genoten, worden in de kerk reeds vele eeuwen bewaard o.m. aartspriester Landoaldus en de latere bisschop van Maastricht Lambertus. De rijke religieuze geschiedenis van Wintershoven is terug te vinden in het interieur van de kerk. Heel wat taferelen, fresco’s en kunstvoorwerpen zijn dringend aan restauratie toe. De afgelopen jaren werden de toren en de buitenmuren van de kerk grotendeels gerestaureerd. In 2017 komen nu, in een tweede restauratiefase, het interieur en de vele kunstwerken, die de kerk herbergt aan de beurt. Ivo Quets voorzitter van de kerk van Wintershoven: “De interieurwerken, die een aanvang nemen omvatten: pleisteren waar nodig is, verfwerken, het installeren van een nieuwe verwarming, glaswerken en verbeteren restaureren van het binnen schrijnwerk, het aanpassen van de verlichting, het restaureren van de vele schilderijen en beelden.” Jaak Simons voorzitter Centraal Kerkbestuur: “Volgens het goedgekeurd kerkenplan zal de kerk van Wintershoven, samen met de hoofdkerk van Kortessem op de eerste plaats kerk blijven. De kerk is bovendien erg geschikt voor: huwelijken, dopen en andere religieuze vieringen. Bovendien zal de kerk cultureel en toeristisch gevaloriseerd worden waardoor ze op termijn ook multifunctioneel kan worden gebruikt.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio