© Francis Croes

© Francis Croes

thumbnail: null
thumbnail: null

Broederschap trakteert pelgrims op zelfgemaakte Gerardusborrel

Gerarduscomité schenkt zondag 500 euro aan kinderkoor Arsis

Op zondag 16 oktober om 12 uur houdt Guigoven, in buurthuis Den Hamel, voor de vierde keer een groot Gerardusbanket ten bate van een goed doel. Tijdens de voorafgaande plechtige eucharistische feestviering, aanvang 10 uur, schenkt het Broederschap van Sint-Gerardus een cheque van 500 euro aan het Kortessems jeugd- en kinderkoor Arsis. Na de feestmis worden de pelgrims, door de Gerardusbroederschap, gratis, getrakteerd op de zelfgemaakte Gerardusborrel van morellenkrieken, oogst 2016, en het met smout besmeerd gewijd Gerardusbrood. De feestmis van zondag 16 oktober wordt door het 30 koppig kinderkoor Arsis en het plaatselijk zangkoor kerkkoor muzikaal opgeluisterd. De processie wordt muzikaal begeleid dor de KH Sint-Catharina.

Francis Croes

De opbrengst van dit Gerardusbanket en het Gerarduscafé gaat integraal naar het goede doel. De afgelopen vier jaar steunde het Gerardusbroederschap financieel heel wat sociale en culturele activiteiten binnen en buiten Guigoven o.m. met : giften aan de Sint-Vincentiusvereniging en de jaarlijkse” nationale actie van Kom Op Tegen Kanker, de financiering van de hypotherapie van de leerlingen van het MPI De Dageraad, het lentefeest van Ziekenzorg Guigoven, de medefinanciering van de inhuldiging van het nieuw speelweefsel met schuttersstand, het groot dorpsfeest in Guigoven-centrum, de medefinanciering van het 25 jarig priesterjubileum van Alain Bruyninx federatiepastoor en de jaarlijkse sacramentsprocessie, de viering van de eremis en de aansluitende receptie van de eerste Guigovense priester Wim Simons, de viering van het negentigjarig bestaan van KVLV-Guigoven, de organisatie van: het kerstconcert van Cantilé, … Bovendien verleende het Broederschap haar medewerking bij de opzet en de aanplant van een Gerardusbos in de omgeving van het Kerkplein en de opening van het nieuwe voet- en fietspad ‘Het Gerarduspad’ naar de nieuwe woonwijk. De afgelopen jaren zorgde het Gerarduscomité, met eigen middelen voor: een verenigingsvlag, een processiebeeld, herkenningsmanipels, affiches, flyers, publicitaire banners en uithangborden.

Jaarlijks worden er 1 of meerdere personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op religieus of sociaal vlak, als erebroeder opgenomen in de broederschap van Sint-Gerardus. Philippe Buckinx, grootkanselier en secretaris van de Orde van de Hasseltse Speculaas, tenor van het Hasselts kathedraalkoor en zorgcoördinator aan de Stedelijke Basisschool van Spalbeek, wordt tijdens de plechtige eremis, als erebroeder, opgenomen in het Broederschap van Sint-Gerardus en vereert met de zilveren medaille. Na de mis worden de gebedsintenties van de pelgrims op het kerkterras, via verbranding in een vuurkorf, symbolisch ten hemel gestuurd en vindt, onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Harmonie Sint-Catharina, de aperitiefreceptie met Gerardusborrel en Gerardusbrood plaats. Omstreeks 12 uur vertrekt de Gerardusprocessie met beeld en vlag aan de kerk richting buurthuis Den Hamel. In het buurthuis wacht: het ´Gerardusbuffet voor het goede doel´ (kostprijs 15 euro). Het buffet bestaat uit: Gerardussoep, een ´Gerardusbord´ (brood, paté, Gerardusgebraad, kaas en smout), Gerardustaart en meeneemfruit. Je kan er, naast de gewone dranken ook genieten van het gekend Gerardusbier blond of donker. Het Gerarduscafé in het buurthuis is doorlopend geopend.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer