Multifunctioneel gebouw kan motor dorpsgemeenschap worden

Werken aan Jeugdhuis Guigoven definitief van start

Print
Werken aan Jeugdhuis Guigoven definitief van start

Foto: Francis Croes

Kortessem - De plannen voor de bouw van een nieuw chiroheem in het centrum van Guigoven hebben concrete vorm gekregen. De vzw Bra Chique die fungeert als bouwheer kreeg zopas van de gemeente haar definitieve bouwvergunning. Ondertussen zijn de werken gestart. Om dit aan te kondigen heeft de vzw Bra Chique aan de bouwwerf een grote banner opgehangen met bouwschetsen en info. Wij hadden een gesprek met Pieter Konings de secretaris van de vzw Bra Chique.

Pieter Konings: “De situatie bleek drie jaar geleden hopeloos, toen in februari 2013 de aannemer ELTI, zijn faillissement aanvroeg, de kruipkelder reeds klaar was, de werken onmiddellijk werden stilgelegd en het nieuw schepencollege niet bereid bleek het oorspronkelijk project te realiseren. Maar plots was er licht aan het einde van de tunnel. Op initiatief van de Chiroleiding werd in 2015  de Vzw Bra Chique opgericht bestaande uit: de chiroleiding,  ouders, sympathisanten en oud-leiding. De vzw stelde zich als doel om, met een beperkt budget, de jeugdlokalen, alsnog te realiseren op de oorspronkelijke locatie naast het buurthuis Den Hamel. De afgelopen maanden hebben we als vzw de nodige contacten gelegd met het gemeentebestuur en de kerkfabriek van Guigoven om het ontbrekend recht van opstal te krijgen voor de grond langs het buurthuis. Er werd gekozen voor een modulaire bouw.  De voorbereidende fase is nu achter de rug. De eerste werken aan onze nieuwbouw: zoals het bouwklaar maken van het terrein, zijn meteen begonnen.”

7 lokalen en multifunctioneel gedeelte met 4 activiteitenruimtes

Pieter Konings: “De reeds bestaande kruipkelder wordt over de helft van het oppervlak verhoogd tot een toegankelijke hoogte van 220 cm. Dit zorgt er voor dat er een droge stockageruimte ontstaat van +-120 m²; zodat de vele materialen van de jeugdvereniging die vandaag nog her en der gestockeerd zijn, er een definitieve thuis zullen vinden. Voor de modulaire nieuwbouw wordt er gekozen voor de realisatie van 7 lokalen. Langs de ene kant een leidings(vergader)lokaal voor het centrale beheer, een bergingsruimte en een sanitaire blok. Langs de andere kant komt er een multifunctioneel gedeelte met 4 activiteitruimtes. Een ontmoetingsruimte (grootste ruimte), een kleine ruimte met een keukentje, en 2 knutsel-vergaderlokalen. Beide gedeelten worden verbonden met een luifel. De modulaire bouw wordt ingepast in het ruimtelijk karakter van het dorp Guigoven. Aan de voorzijde voorzien we een gevelsteen voor het esthetische karakter. Het hoogteverschil tussen voor- en achterzijde wordt overwonnen door via een helling een doorsteek te maken naar de achterliggende ruimte. Er komt bovendien een hellend vlak om de toegankelijkheid van de volledige bouw te verzekeren.  Wij voorzien ook een uitgebreid omgevingsplan. Aan de voorzijde van het gebouw dient de toegang helemaal ingericht te worden (zie toegankelijkheid) maar willen we ook een ontmoetingsplaats creëren. Door de combinatie van trappen en een hellend vlak wordt er aan de voorzijde van het gebouw een klein ‘atrium’ gecreëerd waarin ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Aan de achterzijde van het gebouw komt een verharde speelzone en een grasveld. De achterzijde geeft via een wandelpad een verkeersveilige toegang tot de rest van het dorp. De vzw Bra Chique staat in voor het onderhoud en de voorzieningen van de infrastructuur. Chiro Spratike is onze eerste partner maar we willen met de lokalen veel verder gaan. We denken hierbij aan de verschillende verenigingen in Guigoven en Kortessem: een ontmoetingsavond in beperkte kring, een vergadering van een vereniging, een kookles, dorpsfeest, een barbecue …. De ontwikkeling van de infrastructuur kan, op termijn, een motor zijn voor de dorpsgemeenschap. Het project is mogelijk dankzij de steun van de provincie Limburg en  het Europees landbouwfonds. "

Meer informatie vindt u terug op www.brachique.be .

 

 

 

 

 

 

 

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio