Gemeente adviseert over storm- en waterschade

Print
Kortessem - Op 23 juni 2016 werd de gemeente Kortessem getroffen door een zware storm met heel wat schade tot gevolg. Intussen danken wij alvast onze medewerkers van de gemeentelijke diensten, de Wroeter, de Brandweer en de Politie voor de schitterende inzet in de afgelopen dagen. De gemeente geeft nu bijkomend enkele adviezen aan de getroffen inwoners.

Indien u getroffen werd door het stormweer kan u tijdens de openingsuren steeds terecht op het gemeentelijk recyclagepark voor grof vuil. Voor zandzakjes kan u ook nog steeds op de technische dienst terecht. Een eventuele bestelling vragen wij u door te geven op info@kortessem.be. Wie vrijdag 24 juni door het noodweer niet op zijn werk is geraakt, kan op het gemeentehuis een attest kort verlet komen afhalen. Meldingen over takken in waterlopen, verstopte grachten, problemen met wachtbekkens,… worden best rechtstreeks aan het provinciebestuur overgemaakt. Het nummer van het meldpunt is: 011/233723 of meldpunt@limburg.be. Bij acute dreiging (bijvoorbeeld een boom die dreigt op een woning of op de openbare weg te vallen, ondergelopen kelders,..) kan je best de brandweer verwittigen op het nummer 112 of 011/224924. Bij eigen schade is het aangeraden om voldoende foto's te maken van het geen beschadigd werd (vooraleer u begint met opruimen) en onmiddellijk uw verzekeringsagent op de hoogte te brengen. Doe een aangifte van schade op basis van een gedocumenteerd dossier. De gemeente werkt aan een aanvraag bij de overheid om de stormschade te laten erkennen als ramp.  U kan uw adresgegevens achterlaten aan het onthaal van onze gemeente of via caroline.mariotti@kortessem.be. Dit is echter niet noodzakelijk maar een extra service.  Immers, uw eigen makelaar zal, in geval van erkenning als ramp, uw gegevens en schade eveneens doorgeven aan de betrokken instantie. De Vlaamse Overheid zal over onze aanvraag tot erkenning als ramp beslissen en ze al dan niet officieel als ramp erkennen. Na de goedkeuring door de Vlaamse als officiële ramp, hebben de getroffenen 3 maanden de tijd, om zelf hun dossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds voor de aanvraag van een vergoeding. De nodige info en aanvraagformulieren zijn terug te vinden op https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.

 

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio