Buurtbewoners hebben vragen bij nieuwe verkeersregeling

Tapstraat na school, vanaf 1 juni drie kwartier afgesloten

Print
Tapstraat na school, vanaf 1 juni drie kwartier afgesloten

Foto: Francis Croes

Kortessem - Tijdens een druk bijgewoonde hoorzitting maakte het gemeentebestuur zopas een nieuwe verkeersregeling voor de Tapstraat bekend, die ingaat op 1 juni. Na school wordt de Tapstraat vanaf dan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.15 uur tot 16 uur en op woensdag van 12 tot 12.45 uur, ter hoogte van de school BuSO De Dageraad en het MPI De Dageraad afgesloten voor alle verkeer.

Tijdens de duurtijd van afsluiting van de doorgang aan de scholencampus, wordt het verkeer dat vanuit het Daaleinde of de Dorpstraat naar de Tapstraat rijdt, omgeleid via de Kerkhofstraat naar de Omstraat. Er geldt dan in de Kerkhofstraat éénrichtingsverkeer. In tegenstelling met de gewone regeling wordt de Kerkhofstraat dan enkel nog opengesteld in de richting van de Omstraat en de parking van het CC. Het zwaar vrachtvervoer krijgt tijdens de afsluitperiode geen toegang tot de Tapstraat en de Kerkhofstraat. De lerarenparking van de school in de Kerkhofstraat wordt voortaan vrijgemaakt voor de ouders, zodat ze bij het afhalen van hun kinderen aan school vlot kunnen parkeren. Voertuigen, die vanuit de Kapelstraat de Tapstraat oprijden worden omgeleid via de Nieuwstraat, die wel altijd in twee richtingen open blijft. ’s Morgens bij aanvang van de school wijzigt er niets aan de vroegere verkeerssituatie. Uit verkeerstelling blijkt dat de verkeersstroom aan de school ’s morgens veel beperkter is.

De gewijzigde verkeerssituatie moet er voor zorgen dat de circa 500 kinderen voortaan veilig de school kunnen verlaten en dat de 16 schoolbussen zich, na school, vlot vanuit de campus naar de doorgangswegen kunnen begeven. Het gaat om een proefopstelling, die geldt tot eind juni van dit schooljaar en aansluitend door: de politie en de gemeente in overleg met de school en de plaatselijke bevolking grondig zal geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Een definitieve regeling zou dan ingaan vanaf 1 september 2016. De gewijzigde verkeerssituatie komt er omwille van het feit dat de scholencampus van het BuSO De Dageraad het afgelopen jaar fors is uitgebreid. Er bevinden zich nu schoolgebouwen aan weerskanten van de Tapstraat.

Deze nieuwe verkeersregeling kwam tot stand na grondig voorafgaand overleg tussen: de directie van de school, de verantwoordelijken van de bevoegde politiezone Borgloon en Camille Cuyx schepen van mobiliteit.

De talrijk opgekomen buurtbewoners hadden uitten sympathiebetuigingen, maar hadden ook heel wat vragen bij het voorgestelde nieuw verkeerscirculatieplan. Sommige bewoners hekelden de inplanting van de nieuwe school op de huidige locatie. Anderen stelden dat een herinrichting van de Tapstraat voor een stuk, ter plaatse, de verkeerssituatie veiliger zou kunnen maken, waardoor dergelijk plan niet nodig zou zijn.  Er werd ook het voorstel gedaan om aan de school, tijdens de einduren, politietoezicht in te voeren en te werken met gemachtigde verkeersopzichters. Kritiek was er op de buschauffeurs, die na school te snel zouden rijden en ook de verkeersregels aan hun laars lapten. Vooral de ouders die kinderen hebben in de KLOK-school, die zich even verderop in het centrum bevindt, hadden ernstige bedenkingen bij het nieuw plan. Zij dienen nu een omweg te maken via de Kapelstraat, de Omstraat, de Dorpstraat en het Daaleinde. Het feit dat de KLOK-school vanaf 1 september haar lessen beëindigt om 15.15 uur, waar dat vroeger 15.45 uur was, zorgt er voor dat de verkeersstroom, na school, nog extra toeneemt.

 

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio