VZW draagt zelf zorg voor beheer en uitbating nieuw chiroheem

Bra Chique wil lening jeugdhuis terug betalen aan gemeente

Print
Bra Chique wil lening jeugdhuis terug betalen aan gemeente

Foto: Francis Croes

Kortessem - De Guigovense vzw Bra Chique, waarin de jeugd, de kerkfabriek en de parochiale verenigingen zijn vertegenwoordigd gaan trachten hun nieuw jeugdheem zelf te betalen. Dit blijkt uit het ontwerpbesluit dat vrijdag 27 mei ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De vzw Bra Chique wil de doorgeeflening van 500.000 euro, die ze van de gemeente, in schijven, krijgt, over een termijn van 25 jaar terugbetalen. Een eerste aflossing vindt plaats op 1 januari 2022.

Zo, op termijn, zou blijken dat de aflossing van deze lening voor de vzw, niet gedragen kan worden, moet de vzw de gebouwen alsnog overdragen aan de gemeente.  In dat geval wordt de vzw ontlast van een lening die zij niet kunnen terugbetalen en komt het door hen gebouwde jeugdhuis terecht in het gemeentelijk patrimonium.

Deze constructie heeft voor de Guigovense gemeenschap hel wat voordelen, aldus schepen Luc Dullaers N-VA: “Hierdoor kan de te bouwen accommodatie op termijn ook multifunctioneel aangewend worden, als een soort gemeenschapscentrum, indien daar nood aan zou zijn. Op deze wijze kunnen de Guigovenaren, in samenspraak met het gemeentebestuur, de kerkfabriek, de jeugdbeweging en de lokale verenigingen zelf naar hun wensen deze accommodatie realiseren en nadien ook beheren. De doorgeeflening zal als volgt worden uitbetaald aan de VZW: 10 % onmiddellijk na goedkeuring van de lening door de gemeenteraad, 30% na voleindiging van de kelderverhoging en het terug leggen van de kelderdekking, het saldo onmiddellijk na de plaatsing van de jeugdlokalen. De VZW stelde zelf de verantwoordelijkheid te willen nemen voor het gebouw en de uitbating. Zij gaan trachten om zelf de lening terug te betalen.  Er wordt overeengekomen dat deze terugbetaling zich zou spreiden over 25 jaar met een eerste jaarlijkse terugbetaling op 1 januari 2022.”

Oppositiepartij Open VLD blijkt niet zo een voorstander van dergelijke constructie. Hugo Philtjens: “Wij zullen er op blijven op aandringen dat de jeugd van Guigoven, net zoal, in het verleden, de jongens-Chiro van Kortessem, geen enkele euro zullen moeten betalen voor de nieuwbouw van hun heem en dat ze na realisatie enkel moeten instaan voor de werkingskosten (elektriciteit, water, gas,…). Verplicht de meerderheid de jeugd van Guigoven toch de lening terug te betalen, in welke vorm en tijdspanne dan ook, dan wordt het gelijkheidsbeginsel duidelijk geschonden.

Schepen van ruimtelijke ordening Luc Dullaers N-VA weerlegt de kritiek van Hugo Philtjens. Luc Dullaers: ” Deze doorgeeflening aan de vzw Bra Chique heeft als doel: ‘het ontwikkelen, promoten, organiseren en uitbaten van accommodatie, activiteiten en evenementen voor de Kortessemse jeugd-, sport- en culturele sector.’ De jeugdbeweging zelf draagt geen enkele last doch heeft via de VZW, waarin ze is vertegenwoordigd, ruime inspraak.”

 

 

 

 

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio