Opening op 1 juni met animatie en 20 standhouders

Markt Kortessem verhuist van donderdag- naar woensdagnamiddag

Print
Markt Kortessem verhuist van donderdag- naar woensdagnamiddag

Foto: Francis Croes

Kortessem - Met lede ogen stelde het gemeentebestuur van Kortessem al enige tijd vast dat het wekelijks marktgebeuren aan het Kerkplein, dat een tiental jaren geleden op donderdagnamiddag van start was gegaan, alsmaar achteruit ging, daar waar we in buurgemeente Wellen (marktdag elke woensdagvoormiddag) net het omgekeerd beeld kregen. Vanaf woensdag 1 juni moet daar nu een kentering in komen. De markt verhuist van donderdagnamiddag naar woensdagnamiddag. Met de marktkramersbond en de plaatselijke handelaren werden afspraken gemaakt om de markt aantrekkelijker te maken.

Op de openingsdag worden reeds een twintigtal standhouders verwacht. Er is randanimatie voorzien en de bezoekers krijgen, op de openingsdag, een attentie. Schepen van markten en kermissen Christy Goddet N-VA: “Als gemeentebestuur gaan we zorgen voor promotie en ondersteuning. Zo dienen de standhouders geen standgeld te betalen. Om van het geheel een win-win situatie te maken zullen we de plaatselijke handelaars en de cel lokale economie meer bij het wekelijks marktgebeuren betrekken. Gans onze aanpak zullen we geregeld evalueren en zo nodig bijsturen.

Jacques Vanwijck voorzitter cel lokale economie: "Uit onze gesprekken blijkt dat de horeca en de plaatselijke handelaars voor 100% achter deze geplande revival van het Kortessems marktgebeuren staan. Maar ook het verenigingsleven en de dienst Toerisme hebben wij om steun gevraagd. Zo hebben tal van verenigingen: Rode Kruis, Okra, gezinsbond, de seniorenraad, … reeds  hun medewerking toegezegd. De dienst Toerisme en de Kortessemse Confrerie willen op de markt ook regelmatig promotieacties houden ten bate van het fruit en de streekgebonden gastronomie.”

Concurrentie met grootsteden

Schepen van lokale handel Luc Dullaers: “Wij stelden reeds geruime tijd vast dat de wekelijkse markt in Kortessem op een laag pitje draaide. De laatste weken trof je er enkel nog een kippenboer aan.  Recent hebben we een lokale cel economie opgericht. Samen met deze cel hebben we overleg gepleegd met de plaatselijke handelaars en de marktkramersbond. Uitgangspunt hierbij was: ‘ Hoe we de wekelijkse  markt in Kortessem opnieuw aantrekkelijk konden maken. Donderdag bleek niet langer een geschikte dag, daar we die dagen in concurrentie komen met de grootsteden Genk en Tongeren. Uiteraard kiezen de marktkramers voor deze grotere locaties. Uiteindelijk werd besloten de markt te verplaatsen van donderdagnamiddag naar de woensdagnamiddag en dit van 15 tot 18 uur 30. Op woensdagvoormiddag  zijn er in de omgeving wel markten in Bilzen en Wellen, maar deze concurrentie is minder groot en de marktkramers kunnen na hun voormiddagmarkt nog makkelijk de overstap maken naar Kortessem.” Kandidaatstandhouders voor de vernieuwde Kortessemse weekmarkt kunnen tot en met 25 mei een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur Kerkplein 11 in Kortessem.

 

Een dagje markten van Wellen naar Kortessem

Burgemeester van Wellen Els Robeyns sp.a vroegen we of ze het geen probleem vindt dat Kortessem nu ook op woensdag markt houdt. Els Robeyns: “Als burgemeester heb ik geen probleem met het feit dat Kortessem nu ook voor woensdag gaat. Misschien versterken de twee markten elkaar en beleven de bezoekers een dagje marktplezier in beide gemeenten. Wij zijn enkele jaren geleden gestart met een markt waarop enkel een kippenboer aanwezig was. De reactie van de bevolking was positief en de vraag naar meer was  groot. Mede dankzij de promotie van onze kippenboer en de gemeente vonden alsmaar meer marktkramers de weg naar Wellen. Markten zorgen voor sociale cohesie binnen een gemeenschap. Zij brengen gezelligheid en levensvreugd. Met ons plaatselijk bejaardentehuis werd afgesproken, dat de senioren onder begeleiding van het rusthuispersoneel wekelijks bij ons naar de markt kunnen komen. Ze ontmoeten ze daar oude bekenden en volgen er gezellige babbeltjes. Ondertussen telt onze markt reeds een achttal standhouders met een divers aanbod. Wellen profileert zich als een gemoedelijk dorp geënt op onze slogan ‘Wellen daar word je Wild van’.

 

 

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio