Gemeenteraad Kortessem

Schuldenberg gemeente wordt verder afgebouwd

Print
Schuldenberg gemeente wordt verder afgebouwd

Foto: Francis Croes

Kortessem - Op de gemeenteraad van Kortessem werd met spanning uitgekeken naar de begrotingscijfers (budget 2016) en de financiële meerjarenplan van de gemeente tot 2019. “De schuldenberg, die eind 2014 nog 2382 euro per inwoner bedroeg (tweede hoogste van Limburg) wordt de komende jaren fors teruggedrongen”, aldus burgemeester Tom Thijsen CD&V, ook bevoegd voor financiën.

Thijsen: “ Voor 2016 voorzien we een financieel evenwicht. Wat belangrijk is dat de autofinancieringsmarge vanaf 2016 terug boven 0 is. Dit is een solide basis voor de toekomst en het fundament om tot een verdere schuldafbouw te komen van 2400 euro per inwoner in 2014 tot 1600 euro per inwoner in 2019. Dit financieel evenwicht bereiken we dankzij een strenge begrotingsdiscipline die we de afgelopen 3 jaar hebben gevoerd o.m. door: een doorgedreven besparing op de eigen werkingskosten en personeelskosten een beperkt investeringsritme, een overeenkomst over de verlaging van de werkingstoelage aan de kerkfabrieken en de politiezone. Desondanks voorzien we een investeringsbudget van 3.089.000 euro. Het gaat om wegenis- en rioleringswerken. De invoering van een extrabetoelaging van het verenigingsleven van om en bij de 10.000 euro. Het busvervoer (1x permaand) tussen de gemeentelijke bibliotheek en de scholen van Vliermaal, Guigoven en Vliermaalroot wordt gecontinueerd. In de recreatiegebieden van de diverse deelgemeenten. In Guigoven wordt aan de site van het buurthuis Den Hamel, een chiroheem gebouwd. De gemeentelijke buurthuizen worden opgefrist met energiebesparende maatregelen en een verbetering van het meubilair. Een aantal gemeentelijke kerkhoven worden heringericht. De KMO zone Herbroek wordt verder ontwikkeld. Op lange termijn willen we, in fases, ook de riolering in de wijk Hachent aanpakken. Verder gaan we investeren in de accommodatie voor de tennis en het voetbal en gaan we de wegenis en de riolering in de deelgemeenten structureel verbeteren, …”

Open VLD en SP.a stelden dat uit het meerjarenplan blijkt dat de financiële toestand van de gemeente lang niet zo dramatisch is, dan wat de meerderheid de bevolking al 3jaar voorhoudt. Greg Claes Open VLD wees het college op een structurele fout in de meerjarenplanning. Greg Claes: “De in 2015 met 36 euro verlaagde milieubelasting werd niet opgenomen in de budgetcijfers van 2016 en in het meerjarenplan. Hierdoor worden de inkomsten tot 2019 met 500.000 euro te hoog ingeschat. Vorig jaar gebeurden er reeds voor 2 miljoen rekenfouten. Nu komt er nog eens een half miljoen bovenop.” Volgens burgemeester Thijsen is er nets aan de hand en gebeurt er een correctie via een begrotingswijziging.

De conciërgewoning van het sportcentrum De Weyer krijgt nieuwe ramen (14.500 euro). In het cafetaria wordt airconditioning geïnstalleerd (11.000 euro).

De gemeente en de kerkfabriek Sint-Quintinus Guigoven zijn overeengekomen om, voor een periode van 30 jaar, een opstalovereenkomst goed te keuren ten bate van de vzw ‘Bra Chique’, om op de kelderverdiepingen naast het buurthuis Den Hamel een chiroheem op te richten. Volgens schepen Luc Dullaers N-VA biedt dit het voordeel dat het chiroheem na 30 jaar verder eigendom blijft van de bouwers en dat er jaarlijks hier voor geen huur dient te worden betaald.

 

 

 

 

 

 

 

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio