© Francis Croes

Parking wordt later ook met flats ingevuld

Pastorij Vliermaalroot verbouwt tot 2 wooneenheden en vergaderlokaal

Het schepencollege heeft stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan de sociale bouwmaatschappij Cordium om de pastorij van Vliermaalroot, gelegen in de Gauwerstraat, eindelijk een nieuwe invulling te geven. De bevoegde minister zette hiervoor zopas het licht op groen door de nodige gelden vrij te maken. Concreet gaat het om een functiewijziging van pastorij waarbij twee sociale huurappartementen en 1 vergaderlokaal worden gecreëerd. Het vergaderlokaal is voorbestemd voor de kerkfabriek en de plaatselijke pastorale raad.

Francis Croes

Het huidig natuurlijk dorpsaanzicht dat de pastorij bood zal in de vernieuwde bouw zoveel mogelijk bewaard blijven. De aanbesteding gebeurt reeds begin van 2016. Tegen 2017 zou de bouw klaar zijn. De pastorij stond reeds een tiental jaren leeg wat leidde tot: inbraken, vernielingen door vandalen en overlast door ongedierte.

Schepen van ruimtelijke ordening Luc Dullaers N-VA: “Op de hoek van de Gauwerstraat en de Fonteinstraat, gelegen tegenover de kerk, keurde de gemeente, reeds eerder een particuliere aanvraag goed voor de bouw van een flatgebouw met 5 grondgebonden wooneenheden en 1 loft. Dot project wordt gerealiseerd door aannemer Vandereyt uit Zonhoven. Door al deze bouwmaatregelen krijgt het centrum van Vliermaalroot eensklaps tientallen woongelegenheden bij. Volgens het schepencollege is het belangrijk dat jonge mensen in hun eigen dorp voldoende woongelegenheden krijgen aangeboden.”

Op de aangrenzende parking naast de pastorie komen er, op termijn, wellicht nog een tiental appartementen met een ondergrondse parking, maar dit project is nog niet volledig rond, aldus schepen van ruimtelijke ordening Luc Dullaers N-VA .

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio