Vierde Haspengouws monografie een culturele en toeristische parel

Pierre Diriken bundelt 174 kerkgebouwen van Haspengouw

Print
Pierre Diriken bundelt 174 kerkgebouwen van Haspengouw

Foto: Francis Croes

Kortessem - In het Administratief Centrum van Kortessem, de “Poort van Haspengouw”, hield doctor Pierre Diriken, de vader van het geotoerisme in Vlaanderen zopas zijn nieuwste cultuur-toeristisch boek ‘Het Haspengouws kerkenlandschap’ boven de doopvont. Dit boek is de vierde in een reeks Haspengouwse monografieën van de hand van deze auteur. De monografieën van Pierre Diriken biedt de cultuur- en landschapstoerist een waardevol perspectief om Haspengouw in al zijn glorie te ontdekken. Hij doet dit vanuit 3 kerngedachten: zien – inzien en ontzien.

In 2012 debuteerde doctor Pierre Diriken met ‘Religieus Erfgoed in Haspengouw’. In 2013 publiceerde Diriken ‘Het Haspengouws landschap in evolutie’. Het jaar nadien verscheen ‘Het Haspengouws kastelenlandschap’. In zijn nieuwe boreling ‘Het Haspengouws kerkenlandschap’ portretteert de auteur 174 kerken, kapellen, basilieken en kathedralen, die gelegen zijn binnen Haspengouw‘. Diriken beschrijft de historische en architecturale aspecten van deze kerkelijke gebouwen en hun bouwgeschiedenis. Hij geeft daarenboven een overzicht van de voornaamste curiosa van de kerkinterieurs van deze gebouwen. Als lezer krijg je een zicht op hoe dit kerkenpatrimonium de ‘tijd des tands’ trotseerde.  Met deze uitgave beoogt de auteur,  de lezer te overtuigen van de belangrijke culturele inbreng die deze kerkgebouwen hadden  voor de ontwikkeling van de regio hadden.

Na een onthaalmoment door schepen van toerisme Luc Dullaers gaf de heer Lenaerts als afgevaardigd-beheerder van het kerkelijk patrimonium van het bisdom een zicht op dit volgens hem uniek boek. E.H. Lenaerts: Haspengouw telt veruit de meeste kerkgebouwen binnen Limburg. De vele kerkdorpen en de vruchtbaarheid van deze streek heeft zeker hiertoe geleid. Wanneer een bewoner de kerk van dorp, stad of gemeente nadert, heeft hij het gevoel van thuiskomen. De bouwstijlen van de Haspengouwse kerkelijke gebouwen weerspiegelen een tijdsgeest . De 28 kerken, die dateren in de periode van de 11de tot de 13de eeuw zijn geheel of gedeeltelijk in Romaanse stijl. Ook de kerk van Kortessem dateert uit die periode. In de periode van de 13de tot de 16de eeuw werden een twaalftal Gotische kerken in Haspengouw gebouwd, prototype hiervan is de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Tongeren. Na de 16de eeuw volgt de renaissance architectuur, de Maasstijl en de barokarchitectuur met verspreid over Haspengouw de bouw van een aantal kerken met o.m. de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Kortenbos. In de 18de eeuw staken de Franse stijlen het classicisme de rococo de kop op. Einde van de 18de eeuw sloot de Franse overheerser al de kerkdeuren. In de 19de eeuw kwamen er binnen het Haspengouws platteland tal nieuwe parochies en dito-aantal nieuwe kerken tot stand. Na de 19de eeuw werden er vooral moderne zaalkerken gebouwd.”

Pierre Diriken werpt, met het oog op de terugloop van de kerkbezoekers, ook een oog op de toekomst van de kerken: “Alhoewel de kerken in de geschiedenis meermaals bedreigd werden door o.m.: de Noormannen, de beeldstormers, Napoleon en nu de Euroheiligen werden in het verre of nabije verleden  kerken nooit definitief afgebroken. Ik denk dat dit ook niet in de toekomst zal gebeuren.” ‘

Het boek is voor 19,50 euro te koop in de boekhandel, of is rechtstreeks te bestellen bij ‘GEORETO’ Rozenstraat 11 3720 Kortessem 011/37 52 54, info@geogidsen.be, www.geogidsen.be.

De verdiensten van Pierre Diriken op cultuur- en toeristisch vlak van Pierre Diriken zijn erg groot: Het schrijven en uitgeven van 75 geogidsen: toeristische boeken over steden en streken in Vlaanderen met uitgaven in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, vooral Haspengouw. De promotie van Haspengouw met geogidsen over Kortessem, Borgloon, Tongeren, Wellen, Riemst, Sint-Truiden (2), Bilzen en Heers. Plus de Geogids Water in Haspengouw en de Geogids Demervallei. De promotie van Kortessem als lid van Toerisme Kortessem, de ontwikkeling van het wandelpadennetwerk Kortessem en de Pieter-Geert Buckinx-fietsroute.  Het schrijven, op vraag van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) van de Provincie Limburg, van een boek over het kastelenlandschap in Haspengouw. Voorafgaand werd voor een provincie een inventaris gemaakt van alle Haspengouwse kastelen. De ontwikkeling, uitwerking en uitgave, in opdracht van het Gemeentebestuur van Kortessem, van de zesdelige reeks “Met het oog op …. Wintershoven, Guigoven, Zammelen, Vliermaalroot, Vliermaal en Kortessem (1997-2006). De opmaak, in opdracht van AROL, van de kaart  landschapskenmerken van Vlaanderen. Deze kaart wordt nu gebruikt als  basiskaart voor ruimtelijke ordening en structuurplanning. Het uitwerken en uitschrijven, in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, van een tiental wandelzoektochten en wandelkaarten (in de vijf Vlaamse provincies) voor de promotie van gebouwen en landschappen die met de hulp van de KBS gerenoveerd of gesaneerd werden (1985 – 1990). Verder is Pierre co-auteur in het Euregioproject “Mergelland, Grenzeloos – Wandelen en Fietsen”. (1995).  Sinds 2006, organiseert hij cultuurtoeristische daguitstappen in Haspengouw met Kortessem als startplaats.

 

 

 

 

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio