Indexatie kostprijs administratieve documenten gemeentehuis

De gemeenteraad heeft het belastingsreglement voor administratieve stukken gewijzigd. De kostprijs voor het bekomen van deze stukken stijgt vanaf 1 januari 2016.

Francis Croes

Eerste schepen Luc Dullaers N-VA: “Om te vermijden dat de kostprijs hoger ligt dan de aanmaakprijs en of de prijs die de gemeente moet betalen aan de federale of Vlaamse overheid wordt de indexatie van de kostprijzen in rekening gebracht te brengen Bijkomend wordt ook de vernieuwde procedure bij het bekomen van dringende kids-ID geïntroduceerd. De oppositie Open VLD en SP.a bekritiseerde op de raad het feit dat de afrondingen steeds naar boven zijn gebeurd en dat dit in het nadeel van de inwoners is.

Bij de bespreking van de budgetwijziging op de raad had SP.a Willy Claes en Open VLD Hugo Philtjens kritiek op de sterk stijgende personeelskosten (164.000 euro) en op de stijging van de werkingskosten. Ook werden er erg veel vragen gesteld over de meerkost (30%) bij de uitgifte van diverse gemeentelijke infobladen. Schepen van financiën Ernest Eckelmans CD&V: “De groeiende personeelskost is vooral te wijten aan de verplichte overschakeling van het gesco-personeel naar contractueel personeel.” Open VLD en SP.a stemden tegen de voorgestelde budgetwijziging. De stijging van de kostprijs voor de infobladen is volgens de meerderheid slechts eenmalig.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio