© Francis Croes

Gemeente factureert weghalen eg aan de boer

Advocaat boer Appeltans stuurt dwangbrief naar gemeente

De advocaat van boer Appeltans uit Vliermaal heeft donderdag een brief naar de gemeente gestuurd waarin hij de gemeente per dag een dwangsom van 2500 euro boete oplegt voor het ontvreemden van de weide-eg voor de duurtijd dat de gemeente deze eg niet terug bezorgd aan de eigenaar boer Gilbert Appeltans.

Francis Croes

Het weghalen van de eg gebeurde vorige week vrijdagnamiddag zonder dat er een juridische uitspraak was over de grond van de zaak. Boer Appeltans: “Het kan niet dat de gemeente zonder enig vonnis een weide-eg die op mijn woonerf stond, zonder mijn toelating heeft verwijderd.”

Met deze weide-eg had boer Appeltans, sinds enige tijd, de doorgang op de buurtweg (sentier 70) voor zijn erf, gebarricadeerd. De gemeentelijke technische dienst heeft de eg van boer Appeltans ondertussen gestald op haar terreinen, die gelegen zijn op de KMO-zone Herbroek. De betwiste buurtweg van circa 5 op 2,5 meter vormt de verbinding tussen twee bestaande verkavelingswegen. De gemeente wil via de buurtweg de verbindingvoor fietsers en voetgangers tussen de bestaande verkavelingswegen handhaven. Boer Appeltans blijft erbij dat het gaat om privé-eigendom en hij dus geen doorgang moet verstrekken. Ondertussen verspert de boer met ander landbouwmateriaal de doorgang.

De gemeente heeft donderdag in een nieuw schrijven de boer andermaal aangemaand om de weg vrij te maken. In deze brief stelt de gemeente dat zij de kosten voor het weghalen en eventueel terugbreng van de eg gaan factureren ten koste van de boer. Boer Appeltans wil niet wijken en zegt verder nieuwe barricades op te werpen zolang de zaak niet is beslecht via de rechtbank.

Lees ook: Boer barricadeert buurtweg na ruzie met gemeente


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio