Bestuur Guigovense gilde wil dat gemeente fout recht zet

Nieuwe schietstand Sint-Sebastiaansgilde 5 meter te kort

Print
Nieuwe schietstand Sint-Sebastiaansgilde 5 meter te kort

Foto: Francis Croes

Kortessem - De recent door de gemeente in Guigoven aangelegde nieuwe schietstand, binnen het nieuwe speelweefsel, in de ruimte tussen de kerkhofmuur en de pastorie, is 5 meter te kort om er officiële wedstrijden te organiseren. Voorzitter Pierre Hendrickx van schuttersgilde Sint-Sebastiaan is niet gelukkig met de zaak en vraagt dat de gemeente haar fout hersteld en het schuttershuisje waar de schietrozen zich bevinden 5 meter wordt opgeschoven richting kerk. De gemeente is bereid de zaak te herbekijken.

Pierre Hendrickx:  “Door het feit dat we nu al twee jaar geen schietstand meer hebben, kunnen we niet trainen en hebben we onze jaarlijkse clubwedstrijd ‘Het Koningschieten' moeten vervangen door kaartwedstrijden om alsnog een nieuwe schutterskoning te kiezen. Wij begrijpen niet goed wat er gebeurd is bij de aanleg van onze nieuwe schietstand. Om een efficiënte stand te creëren hadden wij vooraf informatie ingewonnen bij schuttersspecialisten. De schietstand moet een minimale  lengte van 28 meter hebben: normale lengte van de stand is 25 meter, tel daar minimum nog 1meter bij als bewegingsruimte voor de schutter en nog 1 meter voor de wand  waar de roos zich bevindt  en 1 meterbergruimte achter de wand. De roos dient daarenboven, bij voorkeur, te worden bevestigd aan een strobalen wand met een breedte van circa 5,5 meter. De houten bogen die over de lengte van het parcours zijn gespannen dienen om veiligheidsredenen voorzien te zijn van afweerplaten om er voor te zorgen dat pijlen binnen de stand blijven. Al deze gegevens werden door de gilde aan de door de gemeente overgemaakt. Wij verzetten ons tegen de eerste reactie van de gemeente dat we dan maar geen officiële wedstrijden moeten houden. Als je weet dat de kampioen van België handboogschieten Enzo Ackx uit Vliermaal, nu buiten de gemeente aan slag moet en in de toekomst graag bij ons zou willen schieten, is het toch logisch dat de lengte van onze schietstand moet voldoen aan de officiële normen. De gildeleden willen zo vlug mogelijk opnieuw schieten.”

Faling aannemer

In het bouwdossier van chiro Spratike had, in 2012 het toenmalig schepencollege van Open VLD en SP.a  , op de benedenverdieping van het chiroheem bijkomend een geïntegreerde indoor-schietstand voorzien voor de Guigovense schuttersgilde. Daar het nieuw chiroheem werd ingeplant op de plaats waar zich de vroegere schietstand, van de gilde bevond, kwam de schuttersvereniging zonder schietstand te zitten.  De gilde was akkoord met deze plannen. Ze zou dankzij de geplande indoorpiste weldra haar geliefkoosde sport, in alle weersomstandigheden, kunnen beoefenen. Maar de droom werd aan het diggelen geslagen toen de aannemer, die reeds de kelderverdiepingen van het chiroheem had opgetrokken, in februari 2013 plots in faling ging. Door het juridisch kluwen rond de faling en omwille van het kostenplaatje werd het pas één jaar later duidelijk dat de aanvankelijk beloofde indoorzaal voor de schuttersgilde er nooit zou komen.
 

Schepen Camille Cuyx CD&V: “De gestaakte bouwwerken aan het chiroheem zorgden van een juridisch kluwen rond het faillissement van de aannemer. Het feit dat de gemeente slechts gedeeltelijk eigenaar was van de gronden, maakt de zaak nog ingewikkelder. Daar we echter de schuttersgilde niet in de kou wilden laten staan, hebben we in overleg met de gilde besloten op korte termijn, een nieuwe niet overdekte schutterstand met schuttershuisjes te bouwen, binnen het nieuwe speelweefsel, in de ruimte tussen de kerkhofmuur en de pastorie. De werken werden door de gemeentelijke technische dienst in eigen beheer uitgevoerd. Bij de bouw van de nieuwe piste werden de lengtegegevens wellicht door onze diensten verkeerd ingeschat. Het zou kunnen  te maken hebben met het al of niet meerekenen van de lengte van de twee overdekte huisjes. Het verlengen van de schietstand is echter een hele klus. ”Schepen van sport Peter Valkeneers N-VA: “Indien er echt fouten zijn gemaakt dan moeten we deze rechtzetten en kunnen we moeilijk een schietstand afleveren die niet voldoet aan de officiële reglementering.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio