Gemeente plant functioneel en betaalbaar gebouw

Chiroheem Guigoven nu toch op funderingen vroeger bouwproject

Print
Chiroheem Guigoven nu toch op funderingen vroeger bouwproject

Foto: Francis Croes

Kortessem - Er is een principieel akkoord tussen de gemeente, de kerkfabriek en de chiroleiding Spratike om op de kelderfunderingen van het vroeger bouwproject aan het buurthuis Den Hamel, nu toch een nieuw chiroheem te bouwen, aldus burgemeester Tom Thijsen CD&V. De werken aan het nieuwe jeugdhuis werden in januari 2013 opgeschort na faillissement van de aannemer Elti uit Tongeren. De werf bleef er de afgelopen 3 jaar onaangeroerd bijliggen.

Uit goede bron vernemen we dat bij de nieuwbouw de voorkeur uitgaat naar de oprichting van een modulair duurzaam systeem op de bestaande funderingen: een soort préfabgebouw, dat langs de buitenkant voorzien is van bakstenen buitenmuren. In de wandelgangen van het schepencollege wordt als kostprijs hiervoor een bedrag genoemd dat schommelt tussen de 300 à 400 duizend euro. Om de bouw definitief te realiseren moet eerst nog aan enkele voorwaarden worden voldaan. De chiroleiding gaat akkoord en stelt voor hen een functioneel niet te luxueus jeugdhuis met een aantal groepslokalen, sanitair en toilet en een berging ruim volstaat.

Open VLD bekritiseert de gang van zaken. Fractieleidster Open VLD Marie Paule Vandormael: “In 2012 werd er door ons gestart met de bouw van de jeugdlokalen in Guigoven, langs het buurthuis Den Hamel. De kelder met fundering werd reeds gegoten, maar wegens een faillissement van de aannemer werden de werken stilgelegd. Helaas gebeurde er niets meer mee, met gevolg dat dit terrein er na 3 jaar onveilig en verwaarloosd bijligt, en ondertussen... blijft de jeugd in de kou staan. In plaats van verder te werken op de werf naast Den Hamel vernemen we nu tot onze grote ontzetting dat er hob-units zouden geplaatst worden op de huidige kelder en fundering. Deze tijdelijke oplossing kost handenvol geld voor zowel het huren van containers als de inrichting in en rond de containers...Ruimtelijk gezien is dit tevens onverantwoord voor het mooie centrum.”

Schepen van ruimtelijke ordening Luc Dullaers N-VA : “Wij gaan er op korte termijn voor zorgen dat de chiro functionele  lokalen gaat krijgen en dat het centrum van Guigoven er ook na deze werken erg mooi zal uitzien De kostprijs van deze oplossing zal financieel verantwoord zijn en gaat alleszins minder dan de helft  kosten van wat de vorige meerderheid in 2012 had voorzien (1 miljoen euro). Hoe dit nu in realiteit juist gaat uitzien, hangt af van het resultaat van de offerteaanvragen die we hebben ingediend bij een zestal aannemers. De bouw van de jeugdlokalen is  een vergiftigd gegeven dat wij erfden van de vorige VLD/SPA-meerderheid. Het probleemdossier begint al met het feit dat het vroeger gemeentebestuur begon te bouwen op grond die niet eigendom van de gemeente was. Vervolgens ging de aannemer die men had aangesteld, en mogelijk niet zorgvuldig had gescreend, in faling. Hierdoor kwam de werf stil te liggen, werd een curator aangesteld. Wegens onenigheid met de curator diende een procedure ingespannen voor de vrijgave van de door de curator gestorte waarborg, die door ons gemeentebestuur werd gewonnen. Geen enkele aannemer wou aanvankelijk verder werken op de bestaande funderingen, omwille van de verantwoordelijkheid bij eventuele gebreken.”

Jaak Simons voorzitter Kerkfabriek Guigoven: “Wij betreuren de onrechtmatige ingebruikname, door de gemeente in 2012, van de  kerkgronden langs Den Hamel en nadien de bouw van een onafgewerkte kelderconstructie op dit perceel. Door de onverantwoorde  RUP-opmaak werd  door het toenmalig bestuur, ten onrechte een bouwverbod ingesteld op de recreatiegronden van de kerkfabriek gelegen aan de Oude Ramen. Beide beslissingen brachten de KF grote schade toe. De KF wil nu dringend samen met de gemeente de beste oplossing zoeken voor regularisatie van het onwettig grondgebruik met kelderconstructie langs Den Hamel en de planschade aan de recreatiegronden langs de Oude Ramen.”

 

 

 

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio