Robert Vanderhoydonks nieuwe voorzitter

Neos: “Hoe moet dat nu zonder Jenny”?

Print
Kortessem - Hoe moet dat nu zonder Jenny? Die vraag werd meermaals gesteld door de circa 100 aanwezigen op de startdag van het nieuwe werkjaar van Neos. Bij de opening van het startjaar regende het superlatieven aan het adres van de afscheidnemende voorzitster Jenny Vanhaeren.

In haar kielzog namen ook de andere bestuursleden: Jan, Jos, Chris, Magda,  ….hun  ontslag. Het roer wordt overgenomen door een nieuwe ploeg onder het voorzitterschap van de beminnelijke Robert Vanderhoydonks.:  “Jenny, met jouw 17-18 jaren activiteit, eerst als lid,  daarna als bestuurder en vervolgens als voorzitter ben je ontegensprekelijk één van de boegbeelden van NEOS Kortessem. In uw doen en laten ken je uw gelijke niet: verantwoordelijk voor de organisatie van jaarlijkse feesten, ontmoetingsnamiddagen, kerstfeest, barbecue, verzorging van public relations,  hobby club, …. Daarbij was je vele jaren actief lid van het nationaal en provinciaal bestuur en de stuwende kracht van nog tal van andere verenigingen .” Naast de wierook voor seniorenicoon Jenny had de nieuwe voorzitter Robert ook veel lof aan het adres van de andere afscheidnemende bestuursleden. In haar toespraak dankte Jenny Vanhaeren haar vroegere medebestuursleden, wenste zij de nieuwe ploeg veel succes toe en keek ze uit naar haar toekomstige vrije tijd.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio