Politie zal aan de schoologevingen streng controleren

Actie ‘Veilig Schoolverkeer’ moet schoolomgevingen stuk veiliger maken

Print
Actie ‘Veilig Schoolverkeer’ moet schoolomgevingen stuk veiliger maken

Foto: Francis Croes

Kortessem - Om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te garanderen, is het gemeentebestuur van Kortessem in samenwerking met de ouderverenigingen, de directies van de scholen op 1 september, de eerste schooldag, een grootschalige actie opgestart rond "Veilig Schoolverkeer". Deze actie loopt tot 25 september 2015.

De voorbije dagen  werd hiervoor, door de gemeente,  reeds heel wat voorbereidend werk verricht: alle schoolomgevingen kregen een veegbeurt, de dynamische verkeersborden werden nagekeken, de (weg)signalisatie werd nagekeken en waar nodig opgefrist. Aan de kinderen wordt op deze eerste schooldag een folder met verkeersveiligheidstips voor kinderen en ouders meegegeven. In iedere handelszaak werd een affiche opgehangen, die de autobestuurders aanmaant tot voorzichtig rijden bij het begin van het schooljaar. Aan de leerlingen wordt gevraagd om in fluokledij naar school te komen. De lokale politie besteedt gedurende de actie ‘Veilig Schoolverkeer’ , extra aandacht aan overtredingen die  worden begaan, in de omgeving van de scholen en dit zowel door volwassenen, jongeren als kinderen.  ln de omgeving van de scholen zal de politie, bij volwassenen, daarenboven controleren op het dragen van de veiligheidsgordel, het eventueel  fout parkeren en het begaan van snelheidsovertredingen. Jongeren en kinderen worden bijzonder gecontroleerd op de technische uitrusting van hun fiets/bromfiets en op hun (rij)gedrag in het verkeer.

Burgemeester Tom Thijsen CD&V: “Een verkeersveilige schoolomgeving kan eenvoudigweg niet zonder controle op de naleving van verkeersregels. Daarom willen we benadrukken dat het optreden van de politie er niet op gericht is om het extra moeilijk te maken voor de volwassenen en de kinderen. Onze eerste bezorgdheid is en blijft ,,veilig schoolverkeer". Laten we er dan ook samen voor zorgen dat alle kinderen veilig op school en terug thuis geraken. Na afloop van de actie ‘Veilig schoolverkeer’  wordt een evaluatierapport opgesteld en toekomstige acties eventuueel bijgestuurd."


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio